De universiteiten en vakbonden zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een ‘tussen-cao’ voor 2014. Ze werden het niet eens over de terugdringing van het aantal tijdelijke contracten.

De bonden waren bereid hun looneis van drie procent in de ijskast te zetten en alleen een incidentele uitkering voor het personeel te vragen. “Een vergaande concessie”, zegt onderhandelaar Jan Boersma, bestuurslid van Abvakabo FNV. “Maar wel op voorwaarde dat we concrete afspraken zouden maken over een vermindering van het aantal tijdelijke contracten. Daar bleken de universiteiten niet toe bereid.” Universiteitenvereniging VSNU bevestigt dat er geen overeenstemming kon worden bereikt over de quotering van het aantal flexibele contracten.

Tijdelijke contracten

Begin dit jaar stuurden de universiteiten een brandbrief naar de Tweede Kamer waarin ze reageerden op de nieuwe Wet werk en zekerheid. Ze gaven daarin aan dat ze niet zonder tijdelijke contracten kunnen. Niet alleen promovendi en postdocs, maar ook de helft van de gewone docenten en dertig procent van de ‘universitair docenten’ heeft geen vaste aanstelling. De groeiende rol van tijdelijk geld vanuit Europa en het bedrijfsleven zal deze tendens alleen maar versterken, verwachten ze.

De vier bonden, Abvakabo FNV, AC/FBZ, CNV Publieke Zaak en wetenschapsvakbond Vawo, beraden zich over wat hen nu te doen staat. De cao van 2013 loopt door tot 31 december 2014, tenzij deze door de werkgevers of de vakbonden wordt opgezegd. HOP