Studenten aan de EUR zijn tevredener met hun universiteit dan vorig jaar, zo blijkt uit de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête. Vooral de vernieuwde campus lijkt haar vruchten af te werpen.

Ook dit jaar konden studenten aan de hogescholen en universiteiten de waardering voor hun onderwijsinstelling uitdrukken in een cijfer van 1 tot 5. Het gemiddelde cijfer – opgebouwd uit oordelen over belangrijke thema’s als studiebegeleiding, toetsing en huisvesting – van de EUR kwam uit op een 4,03, een fractie hoger dan het landelijke gemiddelde (3,98).

Nieuw campushart

Als we de cijfers van de EUR in de Nationale Studenten Enquête (NSE) van dit jaar naast die van vorig jaar leggen, valt een aantal zaken op. Meest opvallende verandering is de aanmerkelijk hogere beoordeling van de studieomgeving, die met liefst drie tienden omhoog is gegaan naar 4,19. Daaruit valt te concluderen dat het nieuwe campushart, dat begin dit collegejaar geopend werd, goed in de smaak is gevallen. Ook de huisvesting voor studenten is het afgelopen jaar blijkbaar flink verbeterd, getuige de 3,53 uit 2013 tegenover de 3,71 van 2014.

Duidelijke roosters

Het gros van de studiethema’s wordt in Rotterdam beter beoordeeld dan aan andere hogescholen en universiteiten. In vergelijking met de rest van het land blijkt bijvoorbeeld de duidelijkheid van de roosters in Rotterdam voor studenten erg fijn: het cijfer hiervan ligt met een 4,04 ongeveer een kwart punt hoger dan het landelijk gemiddelde.

Praktijkaansluiting kan beter

Toch is er één aspect waarop ‘wij’ iets achterliggen op de rest van het land, namelijk het onderdeel stage en opleiding. Uit de NSE blijkt dat studenten in de rest van het land gemiddeld genomen net wat tevredener zijn over de begeleiding die ze vanuit hun opleiding krijgen bij de stages. Het praktische deel van de studie lijkt aan de EUR – net als bij zoveel andere universiteiten – nog wel voor verbetering  vatbaar. De onderdelen ‘voorbereiding beroepsloopbaan’ en ‘stage en opleiding’ scoren met respectievelijk 3,23 en 3,18 duidelijk het laagst van alle thema’s in de enquête, maar niet opvallend slechter dan bij andere universiteiten en hogescholen het geval is.

Wil je alle scores van de Erasmus Universiteit in de NSE bekijken? Dat kan hier. MvS