Een kandidaat voor de faculteitsraad vroeg de Erasmus School of Law om een bericht op SIN-Online te zetten. Dat gebeurde, en er werd zelfs een mailbericht van gemaakt, maar het mocht niet.

Kandidaten die campagne voeren voor medezeggenschapraden mogen geen gebruik maken van algemene emailbestanden van de universiteit. Toch gebeurde dit op de Erasmus School of Law (ESL).

Daar vroeg een van de kandidaten een medewerker van SIN-Online om een bericht te plaatsen op het interne kanaal. Dat gebeurde en de medewerker maakte er ook een mailbericht van, zonder dat de kandidaat hierom vroeg. De faculteit oordeelde toen dat de kandidaat zich niet gehouden heeft aan de geldende gedragscode voor campagne voeren (zie art. 5 lid 3).

Stemming is toch geldig

Na het sluiten van de stemperiode op 21 mei heeft de ESL daarom onderzocht of het voorval de uitslag heeft beïnvloed. Dat is niet het geval, geeft de faculteit aan in een proces-verbaal van 28 mei en daarmee is de stemming officieel (bekijk hier de uitslag). Wie bezwaar wil maken tegen dit besluit kan dit tot woensdag aanstaande doen bij decaan Suzan Stoter.

Kandidaat snapt ophef niet

Over zijn SIN-Online-actie zegt de kandidaat zich van geen kwaad bewust te zijn. Hij vindt niet dat hij de regels heeft overtreden. Het verbaast hem daarom dat de faculteit dit zo heeft opgenomen. Zijn SIN-Onlinebericht werd op 15 mei gepubliceerd, inclusief de mail waar hij zelf niet om had gevraagd, en na een uur weer offline gehaald. Vreemd vond hij, omdat twee dagen eerder er een soortgelijk bericht was verschenen voor een kandidaatslid voor de Universiteitsraad. Overigens is dit bericht ook op 15 mei offline gehaald.

Dezelfde kansen voor overige kandidaten

Het Centraal Stembureau oordeelt dat de kandidaat geen blaam treft, omdat die niet zelf het bericht heeft gepubliceerd of gemaild, maar dat dit door een medewerker van de faculteit is gedaan. Het Centraal Stembureau ontving geen klachten over de gang van zaken en heeft daarom geen actie ondernomen. Wel heeft het bureau de faculteit op dat moment verzocht om ook de andere kandidaten de mogelijkheid te geven om campagne te voeren via SIN-Online. Dit heeft de ESL gedaan. LJ