Gisteren presenteerde de nieuwe Rotterdamse coalitie van Leefbaar Rotterdam, D66 en het CDA haar akkoord. De enige specifiek op studenten gerichte afspraak is het creëren van een studentenkwartier in het centrum.

Het is even zoeken naar afspraken gericht op studenten in het akkoord ‘Volle kracht vooruit’.  De nieuwe coalitie wil graag een studentenkwartier creëren in de binnenstad. Dat was een van de speerpunten van EUR-student Sven de Langen in zijn campagne voor het CDA. Daarnaast wil de coalitie studentenverenigingen verleiden om zich in de binnenstad te vestigen.

Eerstegraads lerarenopleiding

Een ander opvallend punt is de wens voor een eerstegraads lerarenopleiding in Rotterdam. De Erasmus Universiteit heeft juist onlangs de educatieve minor uitgekleed, deels omdat de EUR niet van plan is een educatieve master – waarmee studenten een eerstegraads lesbevoegdheid kunnen halen – te starten.

Bakfietswijk

Het coalitieakkoord zet ook in op jonge hoogopgeleiden. Die krijgen een ‘bakfietswijk’. De drie partijen willen een wijk nabij het centrum, waar het goed vertoeven is voor jonge hoogopgeleide Rotterdammers.    

Geen hogeronderwijswethouder

Zojuist is ook een deel van de wethouders bekend gemaakt. Joost Eerdmans, Ingeborg Hoogveld en Maarten Stuijvenberg zijn voorgedragen om namens Leefbaar in het college te gaan. CDA-lijsttrekker Hugo de Jonge was al wethouder onderwijs en krijgt daarnaast de portefeuilles jeugd en zorg. De D66-wethouders worden na het weekend pas bekend. Rotterdam was de enige stad in Nederland met een wethouder hoger onderwijs, maar die portefeuille verdwijnt bij de nieuwe coalitie. Op 15 mei worden de wethouders benoemd en beëdigd. TF