Op de deadline van 1 mei hebben zich meer studiekiezers voor het hoger onderwijs aangemeld dan vorig jaar op 1 september. Bij de EUR meldden zich 800 studenten meer aan voor het komende collegejaar.

In het hbo is het aantal aanmeldingen nu vrijwel even hoog als vorig jaar op de oude deadline van 1 september: het zijn er meer dan 105 duizend. De universiteiten kregen bijna 66 duizend aanmeldingen: zo’n vijf procent meer dan vorig jaar. Duizenden studiekiezers wachtten tot het laatste moment. Vorige week hebben zich nog zo’n zevenduizend aspirant-studenten voor het wetenschappelijk onderwijs aangemeld, aldus universiteitenvereniging VSNU. De hogescholen kregen er nog bijna twaalfduizend aanmeldingen bij.

Vervroegde deadline

De 1-mei-deadline is een lang gekoesterde wens van het hoger onderwijs. Tot vorig jaar mochten studiekiezers zich nog op het laatste moment aanmelden, als het studiejaar al bijna begon. Aspirant-studenten gaan meedoen aan studiekeuzeactiviteiten. Ze krijgen bijvoorbeeld een gesprek, vullen een vragenlijst in of volgen alvast een college. Uiteindelijk krijgen ze een advies van hun opleiding: ze zijn wel/niet geschikt. Maar ze hoeven zich niets van dat advies aan te trekken.

Na 1 mei

Wie zich na 1 mei aanmeldt, kan afgewezen worden. Maar het staat opleidingen vrij om de late inschrijvers toe te laten, ook als die niet hebben meegedaan aan studiekeuzeactiviteiten. Voor opleidingen met een numerus fixus moesten studenten zich altijd al eerder aanmelden. Daarvoor kunnen ze worden uitgeloot of afgewezen.

Meer EUR-studenten

Ruim 7200 studenten hebben zich aangemeld voor een bachelor aan de Erasmus Universiteit. Dat zijn er ruim 800 meer dan in september 2013. Het aantal EUR-studenten lijkt dus opnieuw flink te groeien, hoewel het in september pas duidelijk zal zijn hoeveel er daadwerkelijk in de collegebanken zitten. HOP/TF