Vanaf 1 juli 2014 krijgt het Erasmus Facilitair Bedrijf (EFB) tijdelijk een nieuwe directeur. Geert Gerritse, nu nog directeur bedrijfsvoering bij iBMG, volgt vanaf die datum de huidige directeur Kees Lansbergen op.

Lansbergen werd onlangs benoemd tot kwartiermaker voor de nieuwe Shared Service Organisatie (SSO). Hij zal zich bezighouden met het opzetten van SSO en de daaraan gekoppelde reorganisatie. Dit moet in de eerste helft van 2015 worden afgerond.

Niet te combineren

De nieuwe functie is niet te combineren met het directeurschap van EFB. Lansbergen legt daarom per 1 juli zijn functie neer. Geert Gerritse, nu nog directeur bedrijfsvoering bij iBMG, zal de functie van directeur EFB op interim basis op zich nemen. Officieel begint hij per 1 juli in zijn nieuwe functie, maar de oriëntatie op het takenpakket is reeds begonnen.

Reorganisatie iBMG

In het reorganisatieplan van iBMG is beoogd dat de huidige functie van Gerritse zal vervallen.   Tot uiterlijk eind 2014 blijft Gerritse echter deze functie combineren met zijn interimfunctie bij EFB, zodat hij de reorganisatie bij iBMG zorgvuldig kan afronden.

Bart Straatman, lid van het College van Bestuur, laat weten blij te zijn de functie intern te kunnen vervullen. EH