Het aantal ziekenhuisspecialisten, huisartsen en basisartsen met een WW-uitkering is opnieuw toegenomen. Het ligt dertig procent hoger dan in 2013 en tachtig procent hoger dan in 2012.

Vooral de toegenomen werkloosheid onder ziekenhuisspecialisten valt op, meldt het tijdschrift Medisch Contact op basis van cijfers van het UWV. Internisten zijn het vaakst werkloos, gevolgd door (orthopedisch) chirurgen, gynaecologen en kno-artsen. Tegelijkertijd loopt het aantal vacatures voor artsen terug, blijkt uit cijfers van het Capaciteitsorgaan.

Minder specialisten

Vorig jaar al adviseerde dit orgaan de minister van Volksgezondheid om het aantal opleidingsplaatsen voor medisch specialisten in 2015 met twintig procent terug te brengen.

Onzekere verwachtingen

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) onderkent de problemen, schrijft Medisch Contact. De orde schrijft ze toe aan de vele veranderingen in de ziekenhuissector en de onzekere economische verwachting. Om het probleem niet te verergeren is het aantal plaatsen voor artsen in opleiding de komende jaren teruggeschroefd. HOP