Als aftrap van de Week van de Filosofie gingen drie prominente EUR-filosofen gisteravond in gesprek met rector magnificus Huib Pols. Ze bespraken een aantal interessante, relevante kwesties die in de filosofiewetenschap spelen.

De aanwezigen waren het er wel over eens: filosofie is als moeder aller wetenschappen een cruciaal vak, dat niet zomaar mag verdwijnen. Decaan Jack Vromen leidde een boeiende talkshow over het heden en de toekomst van de filosofie.

Academische vorming

Allereerst was het de beurt aan F.A. Muller, die een enthousiaste presentatie aan het adres van de rector magnificus had voorbereid. “Ik ben het met je eens, maar ga eerst zelf met de koevoet langs de faculteiten om hun programma’s los te wrikken”, reageerde Pols op Muller, die om de financiële middelen vroeg om in iedere opleiding aan de EUR filosofische hoor- en werkcolleges te verwerken. Volgens de filosoof met de Amsterdamse tongval levert filosofieonderwijs ‘beter denkende, wijzere, werkelijk academisch geschoolde mensen’ op, en zouden daarom alle faculteiten overtuigd moeten worden van de noodzaak ervan. “Geen enkel College van Bestuur kan tegen meer academische vorming zijn”, benadrukte Pols in het goedgevulde Erasmus Paviljoen. Voor hij een flinke som geld zou beloven, wilde hij echter eerst het fijne van de plannen voor een eventuele filosofie-injectie weten.

Nuttig?

Een ander vurig pleidooi hield Wiep van Bunge, die zich zichtbaar opwond over wetenschappelijke trends, bijvoorbeeld in het Topsectorenbeleid. Hij zei zich al een tijdje te ergeren aan de veel gepropageerde term ‘valorisatie’, waarmee academici en politici willen zeggen dat wetenschappelijk onderzoek direct maatschappelijk nut moet hebben. Juist geesteswetenschappen als filosofie zouden daarmee geheel ten onrechte in de problemen komen, betoogde Van Bunge. “Deze disciplines afdoen als nutteloos is complete onzin, omdat fundamenteel onderzoek van cruciaal belang is om de wereld beter te leren begrijpen”, was de slotsom.

Stoffig imago

Om het – volgens haar onterechte – stoffige imago van de filosofie in de maatschappij op te vijzelen, zou er een ontmoeting met andere wetenschapsterreinen moeten plaatsvinden, stelde techniekfilosoof Esther Keymolen. Omdat deze tak van de wetenschap soms iets teveel in zichzelf gekeerd is, lijkt filosofie soms een eiland te zijn, meenden zowel rector Pols als Keymolen: ‘Juist actuele kwesties, zoals het elektronisch patiëntendossier, kunnen heel goed vanuit de filosofie worden besproken.”

Een begin kan gemaakt worden met het aanstellen van een filosoof in het College van Bestuur, beweerde Keymolen lachend, waarna Pols het voorstel in beraad nam. Er lijkt in elk geval, zoals het hoort, genoeg stof tot nadenken voor de filosofiefaculteit. MvS

De Week van de Filosofie is een samenwerking tussen de Faculteit der Wijsbegeerte en SG Erasmus. Vandaag gaan socioloog Willem Schinkel en filosoof Marli Huijer in gesprek over verantwoordelijkheid en democratie (Erasmus Paviljoen, dinsdag 29 april, 17.00 tot 18.30 uur). Morgen preken ‘wereldbestormers’ Henk Oosterling en Jan Rotmans tegen het cynisme in een programma over ecosofie en economie, duurzaamheid en verspilling (Erasmus Paviljoen, woensdag 30 april, 17.00 tot 18.30 uur)