Kom maar op met die posters: kandidaten voor de universitaire medezeggenschap gaan campagne voeren. Nieuw is dat kandidaatstudentleden voor de Universiteitsraad elk 120 euro krijgen om daaraan te spenderen.

De regels voor de campagnesubsidie veranderen per 29 april. Voorheen stelde de universiteit 544 euro beschikbaar aan een faculteit met twee studentzetels in de U-raad en de helft aan faculteiten met één studentzetel. Dit bedrag werd evenredig verdeeld onder kandidaten van eenzelfde faculteit.

Oneerlijk

Dat vonden de raad en het College van Bestuur niet eerlijk meer, omdat juist bij de grotere faculteiten meer studenten zich kandidaat stellen. En die hebben het campagnegeld harder nodig om zich te profileren, in vergelijking met een faculteit waar de concurrentie met minder kandidaten kleiner is.

Daarom krijgt ieder nu hetzelfde bedrag, met een maximale campagnesubsidie van in totaal 3264 euro. Als er meer kandidaten zijn, moeten zij het doen met een kleiner bedrag.

Jan Verhaart

Campagneplan

Studenten krijgen het geld niet zomaar op hun rekening gestort, maar sturen het Centraal Stembureau ter goedkeuring een campagneplan met begroting. Tot nu toe hebben vier van de 21 kandidaten dat gedaan. Jan Verhaart, nu voorzitter van de JFR en vijfdejaars Rechten, moet zijn plan nog indienen.

Hij gaat zich vooral profileren via Facebook en wil de vergoeding onder andere gebruiken voor het versturen van pushberichten. Van zijn medebestuursIeden leerde hij de foefjes hoe je iets op Facebook promoot. “Misschien kan ik een share/like-actie bedenken om studenten tot stemmen aan te zetten.” Met hetzelfde doel wil Verhaart bovendien posters op de campus hangen.

Student heeft minder keuzevrijheid

Nominaal is Normaal is een van de drijfveren voor Verhaart om zich kandidaat te stellen. Hij betreurt het dat studenten door het strakkere studieschema minder keuzevrijheid hebben. “De universiteit is voor denkers en doeners, maar van dat laatste komt te weinig terecht. Je leert niet alléén in de collegebanken, maar ook door iets ernaast te doen.” Met een plek in de U-raad wil hij studenten zo goed mogelijk faciliteren; of het nu gaat om soepel werkende printers, hoorcolleges ook online kunnen volgen of stopcontacten in alle collegezalen.

Aanbod activiteiten stroomlijnen

Samen met vier andere kandidaten aast vierdejaars Bedrijfskunde Jeroen Aelen op één van de twee zetels voor de Rotterdam School of Management in de U-raad. Zijn speerpunt is dat faculteiten en verenigingen meer moeten samenwerken. Hij vindt dat het makkelijker moet worden om een vak te volgen op een andere faculteit, en ook het aanbod aan evenementen mag wat gestroomlijnder. “Er worden zoveel interessante lezingen en activiteiten georganiseerd, maar studenten zien door de bomen het bos niet meer en missen daardoor veel. Dat is zonde.”

IJsjes

Bovendien wil Aelen de mogelijkheid houden om je tegen betaling alsnog in te schrijven voor een tentamen, en wil hij helderheid geven over wat er gebeurt met vak- en docentevaluaties die studenten na een tentamen invullen. Hij zou het ontzettend jammer vinden als hij niet verkozen wordt, en wil door het uitdelen van ijsjes en veel Facebooken stemmen winnen.

Jeroen Aelen

De verkiezingen zijn van 13 tot en met 21 mei, ook voor de faculteitsraden en dienstcommissies. In die week zullen campagnes hun hoogtepunt hebben, maar vanaf nu mogen studenten zich al profileren. LJ