Twee weken voor de deadline van 1 mei hebben nog maar weinig studiekiezers zich ingeschreven voor een opleiding. Wie te laat komt, kan straks geweigerd worden.

Duizenden jongeren dreigen te laat te komen. Bij de universiteiten hebben 42 duizend mensen zich aangemeld, terwijl de teller vorig jaar al weken voor de oude deadline van 1 september boven de zestigduizend uitkwam. In het hbo is ongeveer hetzelfde aan de hand: op dit moment hebben zich ruim 63 duizend nieuwe studenten aangemeld, terwijl er jaarlijks meer dan honderdduizend hbo’ers aan de start verschijnen.

Wake-up call

“We denken dat het de komende twee weken nog kan bijtrekken”, zegt een woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU. “Maar laat dit voor studiekiezers een wake-up call zijn: let op de deadline. Het is belangrijk dat ze straks aan studiekeuzeactiviteiten meedoen.”

Vroege deadline

Dit jaar moeten studiekiezers zich voor het eerst vóór 1 mei aanmelden. In de maanden erna voeren ze gesprekjes of doen ze een test, waarna ze een advies van hun opleiding krijgen: je bent wel of niet geschikt.

De onderwijsinstellingen mogen de aankomende studenten in principe niet aan de poort tegenhouden, zelfs niet als deze volkomen ongeschikt lijken. Dat mag alleen als de aspirant-studenten zich te laat aanmelden, oftewel na 1 mei. Ze kunnen echter ook besluiten de late aanmelders toch toe te laten.

Het is niet erg waarschijnlijk dat de late inschrijvers massaal geweigerd zullen worden. De bekostiging van universiteiten en hogescholen hangt immers mede van het aantal inschrijvingen af.

Geen zorgwekkend beeld

Tegen de landelijke trend in roepen de vooraanmeldingen aan de Erasmus Universiteit geen zorgwekkend beeld op. Het aantal aankomend studenten dat zich tot nu toe bij de EUR heeft aangemeld, ligt 33 procent hoger dan in dezelfde week van vorig jaar. HOP