Eerstejaarsstudenten economie en bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam hebben gesjoemeld bij digitale toetsen van het vak statistiek. De examencommissie heeft alle toetsen ongeldig verklaard.

De studenten moesten elke week een tussentijdse toets maken. Met een goed resultaat konden ze alvast een halve bonuspunt verdienen voor het afsluitende tentamen. Maar de studenten konden de antwoorden van de toetsen inzien door gelijktijdig in te loggen op twee browsers, meldt Folia, het blad van de Universiteit- en Hogeschool van Amsterdam. De opgaven maakten ze eerst in de ene browser, waarna de goede antwoorden werden getoond. In de andere browser vulden de studenten de test vervolgens een tweede keer in.

De uitslagen van de toetsen tellen niet meer mee. Studenten die aannemelijk kunnen maken dat ze niet van de truc gebruik hebben gemaakt, kunnen bezwaar aantekenen. HOP