Verhalen vertellen, zo luidt het nieuwe motto van Erasmus Topsport. Door de ervaringen van topsportende studenten meer onder de aandacht te brengen van studenten en medewerkers van de EUR, hoopt ze het topsportklimaat te verbeteren. Zodat studenten tegelijkertijd kunnen sporten én studeren op het hoogste niveau.

“Vanaf vandaag slaat Erasmus Topsport een nieuwe weg in”, opent William Klaver woensdagmiddag de presentatie van het nieuwe beleid van de organisatie. Op dit moment behoort de EUR volgens de medewerker van Erasmus Topsport tot de middenmoot wat betreft universiteiten waar je als sporter het best naartoe kunt gaan. Dat kan beter. “We hopen de komende jaren gesloten deuren te openen voor topsporters op de EUR.”

Topsportbeleid

Erasmus Topsport is onderdeel van Erasmus Sport en is verantwoordelijk voor de toekenning van de topsporterstatus. Daarmee kunnen studenten gratis gebruikmaken van de sportfaciliteiten op de EUR en krijgen ze begeleiding bij het optimaal combineren van studie en sport.

Voor die combinatie bestaat nog geen universiteitsbreed beleid. Studenten stellen in overleg met de studieadviseur een plan op om beide programma’s zo goed mogelijk te combineren. Dat betekent dat begeleiding automatisch maatwerk is, maar ook dat studenten afhankelijk zijn van de grillen van hun examencommissie. Die moet immers toestemming geven als studenten een extra tentamenmoment of uitstel nodig hebben om vertraging door hun sportactiviteiten te voorkomen. Daarbij gaat de ene faculteit soepeler om met uitzonderingen dan de andere.

Maatkostuum

Op de vraag of het College van Bestuur moet zorgen voor een universiteitsbreed topsportbeleid,  reageert rector Huib Pols helder: “Voor het onderwijs- en examenreglement is elke faculteit zelf verantwoordelijk. Dat is mooi, want sporters hebben juist een maatkostuum nodig. Wat ik kan doen, is positieve vibes overbrengen en beklemtonen dat we topsporters op onze universiteit moeten belonen.”

Struikelblokken

Erasmus Topsport deed onderzoek naar de belangrijkste struikelblokken onder dertig studenten met een topsportstatus. Daaruit blijkt dat het missen van tentamens door trainingsafspraken en wedstrijden de grootste belemmering vormt. Ruim veertig procent van de ondervraagden gaf aan (mede) door hun sportactiviteiten studievertraging op te lopen. “In de toekomst kunnen we werken aan tentaminering op afstand door tentamens aan een begeleider mee te geven als studenten naar het buitenland moeten voor training of wedstrijden”, stelt Klaver voor. “Of denk aan een mondeling via Skype.”

Zichtbaarheid

Om het topsportklimaat te verbeteren en de combinatie van studie en sport zo goed mogelijk te faciliteren, wil Erasmus Topsport zich vooral inspannen voor het zichtbaar maken van de topsporters op de universiteit. “Door hun verhalen te delen met studenten en medewerkers van de EUR, creëren we meer draagvlak voor hulp bij deze combinatie”, aldus Klaver. “Dat moet zorgen voor meer begrip en een soepele omgang voor studenten die op beide niveaus goed willen presteren”. EH