Studenten komen hun tentamens alleen inzien als ze hun cijfer willen ophogen. Een gemiste kans, vindt de Landelijke Studenten Vakbond.

Het is goed voor studenten om hun tentamen in te zien en van hun fouten te leren, meent de LSVb. Toch doen ze dat nauwelijks, blijkt uit een beknopt onderzoek naar de toetskwaliteit. Alleen studenten die een hoger cijfer willen, komen opdagen. Studenten zouden dus de hand in eigen boezem moeten steken, al geldt dat volgens de vakbond ook voor hogescholen en universiteiten. De inzagemomenten zijn voor verbetering vatbaar. Student krijgen er nu te weinig feedback.

‘Multiple choice is on-academisch’

Over de toetsen zelf zijn studenten in het algemeen tevreden, blijkt uit de enquête onder 363 respondenten. Masterstudenten nog iets meer dan bachelorstudenten. Wel hebben ze kritiek op het gebruik van multiplechoicetoetsen, die ze ‘on-academisch’ noemen.

De studentenvakbond snapt die kritiek wel. “Een meerkeuzetoets lijkt soms meer een toets begrijpend lezen”, stelt voorzitter Jorien Janssen. “Zelfs als je niet leert is het mogelijk om een voldoende te halen.” Omgekeerd zouden de vragen en antwoorden soms zo vreemd zijn geformuleerd dat je ook op een onvoldoende kunt uitkomen, terwijl je de stof beheerst.

Hergebruikte toetsen

Verder doen docenten wel eens langer over het nakijken dan in het onderwijs- en examenreglement is afgesproken. Bovendien gebruiken ze soms dezelfde toetsen als in eerdere jaren, waardoor het volgens de LSVb “onterecht wel heel makkelijk wordt om een goed cijfer te halen”. HOP