De Erasmus Universiteit moet de banden met de fossiele-energie-industrie beëindigen. Dat schreef student Vatan Hüzeir, met steun van dertig vooraanstaande wetenschappers in een open brief. Het College van Bestuur reageert op de brief: “Wij geloven in zowel een duurzame toekomst als in de meerwaarde van relaties met bedrijven.”

Het College van Bestuur heeft met veel interesse de open brief van Vatan Hüzeir gelezen over het terugdringen van het gebruik van fossiele energie.

Wij erkennen de urgentie van de mondiale uitdaging om ‘sustainability’ (in de brede zin van het woord, dus niet alleen energie) hoog op de agenda te zetten. Ons uitgangspunt is daarbij echter niet het doorsnijden van relaties met bedrijven, zoals dhr. Hüzeir voorstelt.

De Erasmus Universiteit Rotterdam kiest voor een andere aanpak, een aanpak die dicht bij onze kerntaken ligt: onderwijs en onderzoek. Daar ligt immers ook de kracht van deze instelling. Wij willen ten eerste (toekomstige) leiders opleiden die werken aan een duurzame toekomst voor iedereen. Mensen die van binnenuit bedrijven kunnen transformeren en helpen het probleem op te lossen. Deze aanpak loont ook, zo blijkt uit actviteiten van diverse EUR-alumni die een duurzame verandering bij hun bedrijf in werking hebben gezet.

Daarnaast is er onderzoek. Denk bijvoorbeeld aan DRIFT, waar onderzoek wordt gedaan naar een duurzame transitie en duurzame oplossingen, en het Erasmus Centre for Future Energy Business. Op meer plekken in deze universiteit speelt duurzaamheid een grote rol bij onderzoek.

Overigens heeft de EUR op de schaal waartoe zij zelf in staat is de laatste jaren geïnvesteerd in het duurzamer maken van campus Woudestein. Het terugdringen van de CO2-uitstoot en het verminderen van het energiegebruik worden onder andere bewerkstelligd door het plaatsen van zonnepanelen, warmte- en koudeopslag (WKO) en het beter isoleren van gebouwen. Ook is er nog niet zo lang geleden een contract afgesloten voor de levering van windenergie. Een ander speerpunt is het terugdringen van het autogebruik en het stimuleren van het reizen per openbaar vervoer, fiets en e-bike door onze medewerkers, studenten en bezoekers.

We geloven in het verbinden van theorie en praktijk. Door samen te werken met het bedrijfsleven kunnen wij zo’n verbinding tot stand brengen voor zowel studenten als onderzoekers. Zo organiseert studievereniging STAR dit jaar een case competitie op basis van een ‘sustainability case’ van Shell. Daarbij zullen wij de banden met bedrijven – niet alleen ondernemingen die zich bezig houden met fossiele energie – altijd kritisch blijven bekijken. Die kritische blik geldt ook voor de investeringen van het ABP, waarin de Erasmus Universiteit een van de deelnemers is.

Kortom, wij geloven in zowel een duurzame toekomst als in de meerwaarde van relaties met het bedrijfsleven. Dat willen wij natuurlijk graag in een persoonlijk gesprek met Vatan Hüzeir toelichten.

Met vriendelijke groet, Namens het College van Bestuur, Pauline van der Meer Mohr, voorzitter