Het ontbreekt het College van Bestuur aan een ‘overkoepelende visie’ over de aangekondigde bezuinigingen van de universiteit; die moet er komen voor er wordt gereorganiseerd. Ook moet het bestuur een ‘strakke en transparante communicatie’ hanteren, want nu weten medewerkers niet waar ze aan toe zijn.

Dit zijn de eerste twee aanbevelingen van de drie inspraakclubs van de universiteit in een gezamenlijke brief aan het College van Bestuur. De drie partijen – Universiteitsraad, vakbondsoverleg EUROPA en de Gemeenschappelijke medezeggenschapscommissie (GMC) – hebben zich verenigd onder de noemer ‘Medezeggenschap 3.0’.

Evaluatie

Verder schrijven de drie clubs in hun brief, dat er snel een overzicht moet komen van het precieze aantal ondersteunende medewerkers op de de EUR, want dat is nu niet precies bekend. Ook moet er een moment van evaluatie worden afgesproken, zodat je na de reorganisatie weet of deze geslaagd is.

Samenhangende visie

Medezeggenschap 3.0 vreest dat de aangekondigde bezuinigingen ‘gerealiseerd worden door een scala aan decentrale reorganisaties en organisatieaanpassingen, zonder dat hier een samenhangende visie en een overkoepelend plan voor beschikbaar is’. De clubs vragen zich af hoe ze ooit alle reorganisatieplannen moeten beoordelen als ze niet weten waar het heen gaat. Overigens bieden ze in de brief meermalen hun diensten aan aan het CvB, om mee te denken.

13 miljoen tekort

Begin dit jaar werd bekend dat er voor de universiteit een tekort dreigt van 13 miljoen euro, en dat er 110 fte’s op de tocht staan onder het ondersteunend personeel. WG