De gemiddelde toezichthouder in het hoger onderwijs is man, blank en de vijftig gepasseerd. Ongeveer een op de drie is vrouw. Ook ondernemers zijn oververtegenwoordigd in de raden van toezicht. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus Magazine, in samenwerking met Folia Magazine (Universiteit en Hogeschool van Amsterdam), Univers (Tilburg University) en ANS (Radboud Universiteit Nijmegen).

Raden van toezicht – en stichtingsbesturen, bij de zogenaamde ‘bijzondere universiteiten’ – controleren het College van Bestuur van de desbetreffende universiteit of hogeschool. In het onderzoek zijn de veertien universiteiten en de tien grootste hogescholen onderzocht op de samenstelling van de raden en de achtergrond van en relaties tussen de leden. Het onderzoek laat een old boys network zien, waarin de leden via hun nevenfuncties verbonden zijn met toezichthouders van andere universiteiten.

Weinig academische achtergrond

Opvallend is dat van de 129 leden in deze raden van toezicht slecht 21 een achtergrond in de academische wereld hebben en maar zeven uit het onderwijs komen, terwijl het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen juist wil dat de raden van toezicht zich meer inhoudelijk met onderwijs en onderzoek gaan bezig houden. Het grootste deel, 40 van de 129 toezichthouders, komt uit het bedrijfsleven, en 20 hebben een achtergrond als politicus. TF/beeld Pascal Tieman

Lees meer over de Nederlandse raden van toezicht en de toezichthouders op de EUR in EM #13, die donderdag verschijnt.

 

Klik hier om de infographic te bekijken.