Geneeskunde is dit jaar, samen met Filosofie, de enige studie die nog niet met ‘Nominaal is Normaal’ (N=N) werkt. Onlangs besloten decaan Jaap Verweij en opleidingsdirecteur Walter van den Broek dat het Erasmus MC de maatregel volgend studiejaar ook invoert.

Lang niet iedereen is blij met de 60-punteneis waar eerstejaars vanaf september mee te maken krijgen. Zo maakte de Studentenraad meerdere keer bezwaar tegen de invoering van N=N. “De Studentenraad is van mening dat de maatregel te zwaar is en nieuwe geneeskundestudenten benadeelt”, zegt Arnout Cramer, Commissaris onderwijs bij de Medische Faculteits Vereniging Rotterdam (MFVR). Cramer maakt deel uit van de werkgroep die kijkt naar de beste manier om N=N bij Geneeskunde toe te passen. “We moeten goed opletten dat bepaalde ‘kwetsbare’ groepen hier niet mee benadeeld worden. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan na-geplaatsten. Dat zijn studenten die de plekken opvullen van studenten die er in de eerste weken mee stoppen, en dus iets later beginnen.”

Tentamendichtheid

Eén van de maatregelen waartoe de werkgroep al besloot, is het verlagen van de tentamendichtheid. Vanaf september 2014 zullen eerstejaars binnen twee dagen voor een tentamen geen andere toetsen meer krijgen, iets wat dit jaar nog wel eens voorkomt. Cramer: “Zulke maatregelen zorgen ervoor dat eerstejaars niet onder te veel druk komen te staan. Dat is belangrijk, want ongelijkheid moet te allen tijde worden voorkomen.”

De kans is groot dat ook Filosofie volgend jaar overgaat op N=N. Daarover is echter nog geen officieel besluit genomen. MvS