In mei vinden de verkiezingen plaats voor de faculteitsraden, de studentenraad van het Erasmus MC en de Universiteitsraad. Vandaag is de kandidaatstelling voor de verkiezingen geopend.

Dit jaar zijn er alleen verkiezingen voor de studentgeledingen van de faculteitsraden, de studentenraad van het EMC en de Universiteitsraad. Voor de personeelsleden is er iedere twee jaar een verkiezing, maar voor studenten is dat jaarlijks. Daarnaast zijn er verkiezingen voor de dienstcommissies, die iedere drie jaar wisselen van samenstelling. Dienstcommissies zijn de medezeggenschapsorganen van de ondersteunende afdelingen van de Erasmus Universiteit.

Voor zowel de studentgeledingen in de medezeggenschap als voor de dienstcommissies loopt de kandidaatstelling van 24 februari tot 10 maart. Geïnteresseerden moeten tien mensen binnen hun faculteit vinden die de kandidaatstelling ondersteunen. Tussen 13 en 22 mei kan er op de kandidaten worden gestemd. Meer informatie over de verkiezingen is hier te vinden. TF