Vier masteropleidingen aan de Erasmus Universiteit mogen zich een jaar lang ‘topopleiding’ noemen. Ze scoren hoog in de Keuzegids Masters, die gisteren is verschenen.

Het betreft de masters Sociology of Culture, Media and the Arts, International Management, Human Resource Management, en Molecular Medicine. Deze vier masters behoren volgens de Keuzegids tot de beste opleidingen van Nederland. Chinese Economy and Business en Financieel Recht zijn de twee masteropleidingen aan de EUR die flink onder de maat scoren. De overige dertig EUR-masters die zijn opgenomen in de Keuzegids liggen dicht bij het gemiddelde en scoren vergelijkbaar met andere masteropleidingen in hun vakgebied.

Slechte voorlichting

De redactie van de Keuzegids waarschuwt dat de voorlichting over masteropleidingen ernstig tekortschiet. Informatie over toelatingseisen, uitvalpercentages en kosten is vaak onvindbaar of achterhaald. Volgens de Keuzegids wordt de flexibiliteit van het bachelor-mastersysteem in de praktijk afgeremd. “Op dit moment kiest maar één op de zes universitaire bachelors een master buiten de eigen faculteit. Dat is teleurstellend”, zegt hoofdredacteur Frank Steenkamp. “Maar als je ziet hoe de instellingen proberen hun eigen studenten vast te houden, hoeft niemand hierover verbaasd te zijn.”

Methodologie

De Keuzegids Masters wordt jaarlijks uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie en is bedoeld om studiekiezers een overzicht te geven van de kwaliteit van masteropleidingen. Iedere masteropleiding krijgt scores toegewezen op basis van student- en expertoordelen. Studentoordelen zijn afkomstig uit de Nationale Studentenenquête van de afgelopen drie jaar en geven een beeld van de inhoud van de opleiding, de kwaliteit van de docenten, het aantal contacturen, de wetenschappelijke vorming, praktijkgerichtheid, communicatie richting studenten en de faciliteiten. Expertoordelen zijn de scores uit accreditatiebesluiten van de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie. De redactie van de Keuzegids heeft deze besluiten vertaald naar ambitie, niveau van het programma en het niveau van afgestudeerden. Meer over de methodologie lees je hier. TF