4 vragen aan Gheed Allawy (22), masterstudent Health Economics. Samen met medebestuurslid van de Rotterdamse Kamer van Verenigingen (R.K.v.V.) Julia Tilburg, organiseert zij een verkiezingsdebat in het Erasmus Paviljoen, in samenwerking met de Rotterdamse gemeenteraad.

Waarom organiseert de R.K.v.V. dit debat?

“Om de stem van de Rotterdamse student te laten horen en diens betrokkenheid bij de stad te tonen. De R.K.v.V. en haar lidverenigingen gaan wel vaker in gesprek met lokale partijen, maar op deze manier kunnen we studenten informeren over de keuzemogelijkheden en de thema’s die er spelen. We willen ze graag motiveren om te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen.”

Is lokale politiek niet saai voor studenten?

“Nee, juist niet. Ik denk dat we te veel naar de landelijke politiek kijken. In de gemeenteraadsverkiezingen worden juist onderwerpen aangesneden die spelen in de directe leefomgeving van studenten.”

Waar moeten we dan aan denken?

“Tijdens het debat spreken we over thema’s die specifiek voor studenten relevant zijn. Denk bij- voorbeeld aan huisvesting, horeca en openbaar vervoer. Veel studenten verlaten Rotterdam na hun studie en de gemeente wil dat graag voorkomen. Hoe benaderen studenten dat vraagstuk? Kun je Rotterdam bijvoorbeeld aantrekkelijker maken door meer studentenhuisvesting in het centrum aan te bieden? Of denk aan de afvalstoffenheffing, die in Rotterdam erg hoog is. Studenten betalen hetzelfde bedrag als gezinnen.”

De zeven grootste partijen in Rotterdam gaan in debat met bestuurders van de zes gezelligheidsverenigingen. Kunnen die de Rotterdamse student wel vertegenwoordigen?

“De R.K.v.V. is natuurlijk een spreekbuis voor de verenigingen, maar dat wil niet zeggen dat voor niet-leden deze onderwerpen niet relevant zijn. Ik denk dat verenigingsleden erg betrokken zijn. Ze wonen in Rotterdam en weten goed wat er speelt, zowel in de stad als onder studenten. Overigens zijn niet-leden van harte welkom om te komen en zich in het debat te mengen. Daarom houden we het debat op de campus.” TF

Het R.K.v.V.-verkiezingsdebat is op maandag 24 februari om 15.00 uur in het Erasmus Paviljoen. Aanmelden: [email protected].