Engels wordt voorlopig niet dé voertaal in de vergaderingen van de Universiteitsraad. Na drie maanden proberen heeft de raad deze week besloten tweetalig te vergaderen, omdat de universiteit nog niet klaar is voor succesvolle Engelstalige bijeenkomsten.

Drie maanden lang vergaderde de Universiteitsraad in het Engels, omdat er voor het tweede jaar op rij twee internationale leden waren. Hoewel het niveau van het Engels niet tegenviel, lijkt de universiteit er nog niet klaar voor, zo schrijft het presidium van de raad in haar voorstel. Regelmatig zijn vergaderstukken in het Nederlands, soms met een summiere Engelse samenvatting. Voor de niet-Nederlandstalige leden is het  hierdoor lastig om een vergadering voor te bereiden. Daarnaast laat het Engels van beleidsmedewerkers volgens de Universiteitsraad nogal eens te wensen over en is de kwaliteit van discussies daardoor lager, omdat nuance en technische details in het Engels minder snel worden benoemd.

Tijdens vergaderingen kan er voortaan Nederlands en Engels worden gesproken. Leden mogen – als ze dat kunnen en willen – hun bijdrage in het Engels leveren. De niet-Nederlandstalige leden krijgen, net als vorig collegejaar, een tolk tot hun beschikking. Daarnaast wil de Universiteitsraad alle communicatie zowel in het Engels als in het Nederlands de deur uit doen. Aangezien vergaderstukken nog steeds niet altijd in het Engels zijn en het taalniveau van beleidsmedewerkers niet altijd hoog genoeg is, blijft de raad bij het College van Bestuur aandringen op verbetering. TF