Te laat ingeschreven voor een tentamen? In Leiden betaalde een student 225 euro om alsnog met drie tentamens mee te doen. Tweede Kamerleden waren ‘verbijsterd’ over deze ‘boete’ en stelden Kamervragen. Op de EUR bestaat iets soortgelijks, maar hier heet het ‘service’. Hoe zit dat?

Waarom betalen late inschrijvers een geldbedrag om alsnog te mogen deelnemen aan een tentamen?

Een opleiding regelt op basis van het aantal deelnemers een zaal, de tentamens, tafels en stoelen en surveillanten. Als er op het laatste moment nog (veel) studenten bijkomen, zorgt dit voor extra administratief werk, en dus extra kosten, voor de onderwijsbureaus.

Wat zijn precies de regels?

De normale – gratis – inschrijftermijn begint zeven weken voor het tentamen en eindigt één week voor de datum. Tot twee werkdagen ervoor kunnen studenten terecht bij het Erasmus Student Service Centrum waar ze 13,50 euro betalen. Wie nog later is, kan bij drie faculteiten alsnog aankloppen tot aan de tentamendag zelf, maar dan betaal je 50 euro. Dis is bij de Rotterdam School of Management (RSM), Erasmus School of Economics (ESE) en instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG).

Hoeveel studenten hebben dit bedrag betaald?

In het huidige collegejaar hebben bij RSM al 195 studenten gebruik gemaakt van de 50-euro-regel, bij iBMG 52. In het jaarverslag Onderwijs Service Centrum van de ESE staat dat in 2012 480 studenten 50 euro hebben gedokt voor toegang tot een tentamen.

Mag zo’n bedrag opgelegd worden, juridisch gezien?

Nee, vond de politiek. Wel hoor, zegt Jerimi van Laar, hoofd Juridische Zaken van de Erasmus Universiteit. “Als een student te laat is met inschrijven, mag de opleiding hem of haar weigeren voor het tentamen. Zo is de regel. De student tegen een kleine vergoeding alsnog toelaten, mag de faculteit besluiten, zo lang de vergoeding in verhouding staat tot de extra kosten die de student veroorzaakt. Het mag dus niet gaan dienen als boete.” LJ