De Erasmus Universiteit stevent af op een structureel tekort van 13 miljoen euro per jaar. Vanaf eind 2014 worden daarom maatregelen getroffen om dit tekort te voorkomen. Zo’n 110 fte’s staan onder meer op de tocht. Gedwongen ontslagen in de ondersteuning worden daarbij niet uitgesloten.

Oorzaak van het dreigende tekort is het dalend aantal studenten dat voor de toekomst voor minder inkomsten zorgt, en de bezuinigingen van de rijksoverheid. Verder moet de universiteit haar overheadkosten terugdringen; die liggen namelijk een stuk boven het landelijk gemiddelde dat de universiteiten met de overheid in de prestatieafspraken hebben afgesproken.

13 miljoen ‘ombuigingen’

“De lucht is eruit, en we moeten nu ingrijpen”, zegt Bart Straatman, binnen het College van Bestuur verantwoordelijk voor de financiën van de universiteit.

De 13 miljoen ‘ombuigingen’ bestaan uit 6 miljoen bezuiniging op ondersteuning, 2 miljoen euro extra inkomsten en 5 miljoen bezuiniging bij de faculteiten, waarvan FSW, iBMG en ESHCC al in reorganisatie zijn.

Majeure operatie

“We gaan samenwerken met de bonden en ik bespeur bij hen een grote realiteitszin, ze snappen dat er wat moet gebeuren. Maar het gaat om een majeure operatie; van de 800 man ondersteunend personeel moet 12 tot 13 procent verdwijnen. Dat willen we vooral bereiken via natuurlijk verloop en vacaturestops. We gaan ook veel moeite steken in het van werk naar werk helpen van mensen. Maar we moeten de maatregelen nu inzetten, we kunnen niet elk jaar gemiddeld 10 miljoen verliezen. Dat geld kunnen we beter inzetten voor een goed sociaal beleid”, aldus Straatman.

Voor de zomer moeten de bezuinigingsmaatregelen duidelijk zijn, en in de tweede helft van 2014 worden de eerste maatregelen genomen. WG/foto: Michelle Muus