Het leenstelsel in de masterfase is met een jaar uitgesteld.  Dat zei minister Bussemaker woensdagavond in de Tweede Kamer. Ook de inperking van de ov-studentkaart wordt opgeschoven.

De basisbeurs voor masterstudenten verdwijnt pas per 1 september 2015, in plaats van een jaar eerder. Daarnaast wordt de ov-studentenkaart ingeperkt vanaf 1 januari 2017. Dat bevestigde minister Jet Bussemaker na een lang debat in de Tweede Kamer.

Weinig verrassend

De bewindspersoon gaf aan blij te zijn eindelijk te kunnen debatteren over het leenstelsel. “Nu weten we eindelijk waar iedereen staat.” Maar echt verrassend was het debat niet. Het was al lange tijd duidelijk dat Bussemaker geen meerderheid in de Eerste Kamer zou kunnen vinden, en dat beeld werd vandaag alleen maar bevestigd. GroenLinks en D66 gaven aan op zich wel een leenstelsel te willen, maar niet het voorstel dat er nu ligt.

De SGP sloot zich aan bij GroenLinks en D66 en wil op zich wel praten over een leenstelsel in de masterfase, maar niet in de huidige vorm. CDA, SP, PVV en ChristenUnie zijn tegen.

Meer tijd voor meerderheid

Door de invoering van een leenstelsel uit te stellen, geeft Bussemaker zichzelf meer tijd om een meerderheid te vormen. Bij GroenLinks en D66 ligt zeker ruimte, maar daarvoor moet de minister wel terug naar de tekentafel en flink toegeven. Die twee partijen zijn nodig voor een meerderheid en willen onder andere meer investeringen in het onderwijs en een hogere aanvullende beurs.

Eén dossier

Bussemaker zegt ook toe om het afschaffen van de basisbeurs in bachelor- en masterfase als één dossier te behandelen. Voor het inperken van de ov-kaart doet ze die toezegging niet, omdat daar vanwege het contract met vervoersbedrijven een ander traject moet worden doorlopen. TF