D66 en GroenLinks zijn beiden tegen het kabinetsvoorstel dat de basisbeurs voor masterstudenten afschaft. Een ferm ‘nee’ klonk vandaag tijdens de behandeling in de Tweede Kamer.

GroenLinks is in principe groot voorstander van een leenstelsel, zei Kamerlid Jesse Klaver, die het debat aftrapte. “Maar mijn partij zal tot in de eeuwigheid tegen dít voorstel zijn.” Er is wat Klaver betreft van alles mis mee. De aanvullende beurs moet omhoog, studenten die hun basisbeurs inleveren moeten meteen profiteren van de investeringen, en er moet duidelijkheid komen over de aflossing van de schuld.

Loonstrookje

GroenLinks heeft, net als D66, oren naar een regeling die studenten een vast percentage van het salaris laat afbetalen via het loonstrookje. Beide partijen maken zich zorgen over de rente op studieleningen; die is op dit moment laag, maar kan flink oplopen. Als dat gebeurt, moeten studenten nog grotere bedragen gaan afbetalen.

Eisen van D66

Ook D66 laat zich niet verleiden. Ondanks de extra onderwijsinvesteringen van het kabinet, zal Bussemaker nog flink wat water bij de wijn moeten doen om de liberalen aan haar kant te krijgen. De aanvullende beurs moet bijvoorbeeld behouden blijven voor studenten met weigerachtige of onvindbare ouders, ze moet tegemoetkomen aan studenten die een tweejarige master willen volgen en de experimenten met hoger collegegeld voor excellentietrajecten wil D66 stopzetten.

Salamitactiek

Bovendien zijn beide partijen verbolgen dat Bussemaker heeft besloten om de basisbeurs voor masterstudenten een jaar eerder af te schaffen dan voor bachelorstudenten. “Salamitactiek”, noemde Klaver die beslissing. Beide Kamerleden willen dat Bussemaker alle maatregelen die studenten op hun bord krijgen in één keer presenteert. Ook de aangekondigde bezuiniging op de ov-studentenkaart zou moeten worden meegenomen in de plannen.

Toneelstukje

“Wat mij betreft sneuvelt het voorstel van de minister vandaag”, zei Klaver dan ook. Ook Van Meenen riep de minister op terug te keren naar de tekentafel. Het ontlokte Jasper van Dijk (SP) de uitroep dat er een toneelstukje werd opgevoerd. Zonder steun van beide partijen zal het voor minister Bussemaker nagenoeg onmogelijk worden haar voorstel door de Eerste Kamer te krijgen, dus kon het debat net zo goed gestaakt worden vond hij. Zijn voorstel haalde het niet. HOP