Afgestudeerde academici wacht een sombere arbeidsmarkt. Omdat de economie hapert en ouderen langer doorwerken, wordt het steeds moeilijker een goede baan te vinden.

De werkgelegenheid voor jonge academici blijft tot 2018 ‘matig’, voorspelt het Maastrichtse Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt in een tweejaarlijks rapport. Twee jaar geleden voorspelde het ROA nog dat 40 procent van de wo’ers goede tot zeer goede kansen zou hebben op een baan op niveau, nu is dat nog slechts 6 procent.

Meer werkloosheid, lagere kwaliteit

De arbeidsmarkt is dus flink verslechterd: “Niet alleen is de werkloosheid verdubbeld, voor jongeren die wel een baan hebben gevonden is de kwaliteit van het werk afgenomen. Het loon is lager dan vier geleden, er wordt vaker onder het eigen niveau gewerkt en het aandeel gediplomeerden met een tijdelijk contract is toegenomen”, schrijft het ROA onomwonden.

Lage vervangingsvraag

Omdat weinig organisaties en bedrijven nog groeien, wordt de behoefte aan jonge werknemers de komende jaren vooral bepaald door het aantal ouderen dat met pensioen gaat. Het probleem zit hem erin dat die langer doorwerken, waardoor de zogeheten ‘vervangingsvraag’ laag is. Maar er studeren wel steeds meer jongeren af.

 

Goede kansen in zorg en milieu

De verschillen tussen sectoren zijn groot. Wie zo goed als zeker wil zijn van een baan kan het beste kiezen voor een (para)medische opleiding: door de vergrijzing en de stijgende levensverwachting blijft de vraag naar zorgpersoneel groeien. De vooruitzichten zijn dus goed, maar niet zo goed als het ROA twee jaar geleden dacht. Bezuinigingen steken een spaak in het wiel.

Ook in de groene sector is de kans op een baan relatief groot. Een opleiding landbouw en milieukunde is dus een goede keus. Een verrassing, want twee jaar geleden zaten die sector nog in een dal.

Baantje in de supermarkt

Wie economie of rechten studeert zal zich moeten voorbereiden op eindeloze sollicitaties en misschien wel een baantje bij de supermarkt. Ook aan afgestudeerden van letterenopleidingen zal weinig behoefte zijn. De arbeidsmarktperspectieven voor technici zien er ook niet rooskleurig uit, wat waarschijnlijk veel te maken heeft met de malaise in de bouw. Voor studenten elektrotechniek of werktuigbouwkunde heeft het ROA goed nieuws: aan die afgestudeerden is nog steeds een schreeuwende behoefte. HOP