Dubbelstudenten mogen hun tweede opleiding tegen het gewone collegegeld afmaken. Daar heeft de ministerraad vrijdag mee ingestemd.

Ze was de situatie: de overheid bekostigt nog maar één bachelor- en één masteropleiding. Wie na zijn eerste studie een tweede gaat volgen, moet in principe een hoog, kostendekkend collegegeld betalen. Dat levert een probleem op voor dubbelstudenten: zodra zij de ene opleiding afronden, zouden ze voor de tweede opeens duizenden euro’s extra moeten betalen.

Plasterk maakte uitzondering

Om goede studenten niet te ontmoedigen sprak toenmalig minister van Onderwijs Ronald Plasterk met de onderwijsinstellingen af dat dubbelstudenten tot september 2013 ook hun tweede studie tegen het lage tarief zouden mogen afmaken.

Een jaar geleden hadden regeringspartijen VVD en PvdA al gevraagd om iets te regelen voor de ruim 3.600 dubbelstudenten. In het regeerakkoord was twintig miljoen euro gereserveerd om “onbedoelde effecten” van het hoge collegegeld voor tweede studies op te vangen. Het lag voor de hand  dat dit geld bij dubbelstudenten terecht zou komen.

De wetswijziging komt er

Dit voorjaar bevestigde minister Bussemaker dat. Ze gaat in het volgende parlementaire jaar een wetswijziging indienen om hiervoor te zorgen. Tot die tijd wordt de huidige regeling verlengd. Die verlenging is vrijdagmiddag in de ministerraad besproken. De overige ministers hebben ermee ingestemd. HOP