De verplichte numerus fixus bij de Erasmus School of Law is alweer afgeschaft. Dat scheelt administratieve rompslomp bij de faculteit en onzekerheid bij de aankomende student.

Het was in de afgelopen jaren een komen en gaan van de numerus fixus bij de Erasmus School of Law (ESL). De studentenstop van dit studiejaar gold landelijk voor alle rechtenfaculteiten en was opgelegd door de vereniging van universiteiten, de VSNU. De ESL was daar niet blij mee, want een numerus fixus zorgt voor extra administratief werk.

“Een administratieve ramp voor de instelling en de student”, noemt Hans Kroon van de ESL het zelfs. Voor beide partijen is het vervelend als DUO pas laat – soms pas eind augustus of begin september – doorgeeft of een student wordt toegelaten of niet, aldus Kroon. “De student zit lang in onzekerheid over waar die terecht komt en wij weten pas op het laatste moment hoeveel eerstejaars we mogen verwelkomen.” Dat is in organisatorische zin onhandig voor de faculteit met oog op het kleinschalige onderwijs.

Nutteloze fixus

Achteraf gezien bleek de fixus niet eens een middel om studenten te kunnen selecteren: met 548 aanmeldingen werd de grens van 650 voor Rechtsgeleerdheid niet gehaald. Kroon denkt niet dat dit aantal het komend studiejaar sterk zal groeien, want de instroom is de laatste jaren constant.

Vervoegde deadline

Bovendien weet de ESL vanaf volgend studiejaar eerder hoeveel aanmeldingen er zijn. Aankomende studenten moeten zich voor 1 mei inschrijven; dat staat in de wet ‘Kwaliteit in Verscheidenheid‘, die afgelopen zomer is aangenomen. Anders verliest die het recht op toelating en mag de faculteit beslissen of die de student alsnog accepteert. Kroon verwacht niet dat het nodig zal zijn, maar in theorie mag de faculteit late inschrijvers weigeren.

ESL staat niet alleen

De ESL was niet de enige faculteit die er bij de VSNU op had aangedrongen om de landelijke fixus weer af te schaffen. Volgens de VSNU zullen ook de rechtenfaculteiten in Tilburg, Nijmegen en Maastricht volgend jaar iedereen weer toelaten. 

Geen enkele faculteit haalde fixus

De landelijke fixus was een antwoord op de populaire rechtenopleidingen. Toen de kritiek op massale opleidingen in 2010 toenam (na het advies van de invloedrijke commissie-Veerman), leek het de universiteiten logisch om een fixus in te stellen bij de grote studies, als Psychologie en Rechten, die bijna overal worden aangeboden. Opvallend is het daarom dat geen van de rechtenfaculteiten de fixus heeft gehaald. Afgelopen september konden in totaal 4.930 eerstejaars aan een rechtenstudie beginnen, maar lag het aantal aanmeldingen een stuk lager.

Overigens blijft de numerus fixus voor Criminologie wel bestaan. LJ/HOP