Vandaag verscheen de Keuzegids Universiteiten 2014, met daarin een kritisch oordeel over (bijna) alle universitaire bachelors in Nederland. Opvallend is dat de ‘pronkstukken’ van de universiteiten, de university colleges, achteruitgegaan zijn.

Op een university college wordt intensief, breed en kwalitatief hoogwaardig Engelstalig onderwijs beloofd, maar ze doen het dit jaar opvallend minder goed dan voorheen.

Minder toppers

Vorig jaar gaf de Keuzegids nog zes van de zeven onderzochte university colleges het predicaat ‘topopleiding’, dit jaar zijn dat er slechts drie. De variant van de Universiteit Tilburg, die van de UvA en de VU en die van de Universiteit Leiden halen de vereiste 76 punten niet meer. Maastricht heeft het beste university college (94 punten), terwijl University College Utrecht en Roosevelt Academy in Middelburg volgen met respectievelijk 84 en 80 punten.

Nog geen Rotterdam

De slechtste university college-achtige opleiding is net als vorig jaar de studie ‘Liberal arts and sciences’ van de Universiteit Utrecht, maar de score van de Leidse opleiding is het opvallendst: de studie haalde vorig jaar nog 92 punten, maar blijft dit jaar steken op 64. Het Erasmus University College is niet beoordeeld omdat er, net als bij de university colleges in Enschede en Groningen, nog geen studentenoordelen of prestatiegegevens beschikbaar zijn.  

Snelle groei

Volgens Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids, zou de achteruitgang in kwaliteit bij de university colleges kunnen liggen aan de snelle groei van het aantal studenten. Daarnaast heeft onderwijskeurmeester NVAO kritiek op het wetenschappelijke niveau van het onderwijs.

De studentoordelen komen uit de Nationale Studenten Enquête. Anders dan in de Elsevier-ranking van universiteiten, weegt de Keuzegids ook de oordelen over bijvoorbeeld docenten, gebouwen en roosters mee in de totaalscore per opleiding.

HOP/MvS