Tijdens het Spoorcollege werd vandaag aandacht gevraagd voor de noodzaak van het behouden van de OV-studentenkaart. Politici en studenten- en onderwijsorganisaties voerden verhitte discussies op het spoor.

In de speciale trein, die iets voor het middaguur vertrok van station Den Haag Hollands Spoor en rond 15.00 aankwam op Den Haag Centraal, waren coupés met verschillende thema’s ingericht. Erasmus Magazine volgde de politieke discussie op het traject Den Haag HS-Utrecht, waarbij de gemoederen af en toe flink opliepen.

Misverstand

Tijdens de openingsrondes in de zogenaamde politiekcoupé waren misschien wel de twee belangrijkste sprekers van de dag aanwezig. Pieter Duisenberg (VVD) en Mohammed Mohandis (PvdA), spraken daar namens de twee coalitiepartijen.

Duisenberg, die stuitte op veel verzet van de aanwezige studenten, deed voortdurend zijn best om een hardnekkig misverstand – dat de OV-studentenkaart volgend jaar afgeschaft zou worden – uit de wereld te helpen. “Wij willen de OV-kaart absoluut niet afschaffen, ondanks dat studentenorganisaties jullie anders willen doen geloven. Wel is het zo dat wij effectiever willen omgaan met het geld dat wordt besteed aan het openbaar vervoer”, betoogde Duisenberg, die pleitte voor meer geld naar de inhoud van het onderwijs. “Momenteel gaat er bijna evenveel geld naar studiefinanciering en OV als naar het onderwijs zelf. Die balans moet heel anders.”

Creatieve oplossingen

De meeste studenten bleven volhouden dat er op de OV-kaart geen cent gesnoeid mag worden, omdat dit de keuzevrijheid en toegankelijkheid zou tegengaan. Toch werden er ook creatieve oplossingen aangedragen om gratis reizen te behouden, en tegelijkertijd de overheidsuitgaven te versoberen. Zo kwam een UvA-studente met het idee om een trajectkaart in te voeren, waarbij studenten alleen gratis reizen van hun huis naar hun onderwijsinstelling en andersom. Mohammed Mohandis kon dit voorstel wel waarderen, hoewel hij ook toegaf dat hij zijn OV-studentenkaart vroeger ook wel eens ‘onnodig’ gebruikte. “Eerlijk gezegd ben ik ook wel eens gratis naar Eindhoven gereisd voor een date, terwijl ik daar eigenlijk niks te zoeken had. Maar nu is het misschien goed om alleen de reizigers te financieren die hun reis echt moeten maken voor de studie.” Op die manier kan een groter deel van het totale onderwijsbudget ook daadwerkelijk besteed worden aan het verbeteren van onderwijs en wetenschap, vond Mohandis.

Negatieve stemming

Beide politici verwonderen zich over de negatieve stemming onder studenten, en gaven aan dat zij zich best wat positiever op mochten stellen. Duisenberg: “Vergeet niet dat de overheid jullie studie op dit moment al voor tachtig procent betaalt. Dat is prachtig, en is één van de redenen waarom Nederland in vergelijking met andere landen zo’n toegankelijk en stressvrij studieklimaat heeft. Roep daarom niet constant maar ‘ja, maar…’, maar wees eens wat vaker tevreden.” Aan die opmerking had een ontevreden HBO’er weinig boodschap. “Tegen plannen voor het uitkleden van studenten zeg ik inderdaad geen ‘ja maar’, ik zeg gewoon keihard ‘nee’. Wij willen onderwijs toegankelijk houden, terwijl jullie het juist willen afbreken.” MvS

Pieter Duisenberg en Mohammed Mohandis.