De Tweede Kamer wil een debat met minister-president Mark Rutte over het rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarin staat dat Nederland meer zou moeten investeren in onderwijs en onderzoek.

Het voorstel kwam van D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold. Het kabinet komt sowieso met een reactie op het WRR-rapport, dat vandaag is verschenen. Maar Pechtold wilde alvast voorstellen om er een debat over te voeren. Hij kreeg steun van vrijwel de hele Tweede Kamer. Of Rutte inderdaad zelf naar de Tweede Kamer komt, is nog niet bekend. Hij kan ook een andere bewindspersoon afvaardigen.

Beter onderwijs

In het rapport schrijft de WRR dat Nederland nog altijd tot de rijkste landen ter wereld behoort. Om dat zo te houden moet de Nederlandse economie veerkrachtiger worden en sneller inspringen op veranderingen. De sleutel ligt volgens de wetenschappers bij beter onderwijs. HOP