Minister Bussemaker wil de basisbeurs voor masterstudenten zo snel mogelijk afschaffen en ziet nog altijd geen reden tot uitstel. Dat antwoordt ze op schriftelijke Kamervragen.

Volgend studiejaar krijgen masterstudenten geen basisbeurs meer. Althans, dat is het voorstel van minister Bussemaker. Ze wil de basisbeurs vervangen door een leenstelsel, waarin studenten de kosten voor hun levensonderhoud mogen lenen bij DUO.

Water bij de wijn

Toch is de kans groot dat masterstudenten nog een jaar respijt krijgen. Om haar wetsvoorstel door de Eerste Kamer te loodsen, moet ze oppositiepartijen D66 en GroenLinks achter zich krijgen. Daarvoor zal ze veel water bij de wijn moeten doen. GroenLinks en D66 willen het leenstelsel voor masterstudenten liever een jaar opschuiven. Zelfs regeringspartij PvdA plaatste vraagtekens bij de snelle invoering.

Ook bachelorstudenten gaan hun basisbeurs verliezen, maar voor hen schoof minister Bussemaker haar plannen een jaar vooruit. Pas in september 2015 wordt de basisbeurs voor nieuwe bachelorstudenten afgeschaft.

Verwarrend

Eind september zei GroenLinks dat het leenstelsel ook voor masterstudenten een jaar moest worden uitgesteld, zodat het plan beter kon worden uitgewerkt. Daarop diende de Socialistische Partij schriftelijke vragen in. Is het niet verwarrend voor studenten als de minister straks weer met de invoerdatum moet gaan schuiven?

Opbrengst

Daar wil Bussemaker voorlopig niets van weten. De minister is “vooralsnog geen voorstander van verder uitstel van het leenstelsel”, antwoordt ze. De opbrengst zou dan een jaar later komen en dat vindt ze jammer. Wel ziet ze aankomen dat de Tweede Kamer er anders over denkt, laat ze in haar antwoord doorklinken. “De voorstellen van het kabinet zijn helder, maar zoals dat in een democratie ook hoort, is het uiteindelijke oordeel aan het parlement.”

Het is overigens maar de vraag of de basisbeurs werkelijk zal verdwijnen. GroenLinks stapte medio oktober uit het begrotingsoverleg van het kabinet met oppositiepartijen. Steun voor het leenstelsel gaat “heel moeilijk” worden, liet de partij kort daarna weten. HOP