De verbouwing van het EUC-pand aan de Nieuwemarkt loopt opnieuw vertraging op. Het University College zoekt zijn heil daarom tijdelijk in het oude rechtbankgebouw aan de Noordsingel.

Het zit ze niet mee, die eerstejaars van het Erasmus University College (EUC). Toen ze zich inschreven voor de prestigieuze nieuwe studie Liberal Arts & Sciences werd er nog gehoopt op een prachtig verbouwd pand. Maar de verbouwing van het oude Onderwijsmuseum aan de Nieuwemarkt blijft maar met tegenslagen kampen. Eigenlijk had het pand in september opgeleverd moeten worden, maar vanwege een te ambitieuze planning en waterschade ging dat niet door. Nu is een van de onderaannemers failliet, waardoor het pand niet meer in 2013 klaar zal zijn.

Academisch gemeenschapje

Momenteel krijgen de studenten onderwijs in het onderwijscentrum van het Erasmus MC, waar een aparte gang voor het EUC is gereserveerd, en resideert het personeel in het imposante Schielandshuis. Omdat het University College een klein academisch gemeenschapje is die gebaat is bij intensief contact tussen docenten en studenten is er een tijdelijke oplossing gevonden om iedereen onder één dak te brengen: het oude rechtbankgebouw aan de Noordsingel. Daar zullen studenten en docenten vanaf – waarschijnlijk – half november al hun werkzaamheden verrichten.

Tijdelijk onderkomen

Het pand wordt ingericht met studieruimtes, een leeszaal, docentenkamers, een café en ruimtes voor extracurriculaire activiteiten. Aan de studenten is gevraagd om mee te denken over wat er nog nodig is aan voorzieningen  en wat er precies verwacht wordt van hun academische gemeenschap. Het onderkomen is tijdelijk, tot het EUC-pand echt af is. Maar aan het voorspellen of dat in januari of in mei zal zijn, durft niemand zijn vingers aan te branden. TF

EM volgde de studenten van het University College in hun eerste weken. Bekijk de foto’s of lees het artikel in EM #05.