Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat kwaliteitsbewaking in het hoger onderwijs minder tijd en geld moet kosten. Regeringspartijen VVD en PvdA steunen een motie van het CDA.

Minister Bussemaker van Onderwijs wil de administratieve rompslomp rond de keuring van opleidingen indammen. CDA-Kamerlid Michel Rog juicht dat toe, maar vreest toch dat er van de goede voornemens weinig terechtkomt. Met een motie probeert hij een zetje in de goede richting te geven. De minister moet volgens de motie onderzoeken hoe de lasten “substantieel kunnen worden verlaagd”. Ze zou bovendien pilots moeten starten “die erop gericht zijn concrete vermindering van deze lastendruk te kunnen realiseren”.

Instellingstoets

Rog verwijst naar Duitsland en Vlaanderen, die volgens hem een tamelijk zware kwaliteitstoets voor universiteiten en hogescholen hebben. Als die is doorstaan, hoeven de afzonderlijke opleidingen minder te bewijzen. Nederland probeert iets vergelijkbaars te doen met de zogeheten instellingstoets. Ook Mohammed Mohandis (PvdA), Pieter Duisenberg (VVD) en Paul van Meenen (D66) hebben de motie van Rog ondertekend. Een ruime Kamermeerderheid staat er dus achter.

Gezwinde spoed

Bussemaker is “gemotiveerd om de motie met gezwinde spoed uit te voeren”, zegt ze. De minister begrijpt de zorg van het CDA over de administratieve lasten. De verwijzing naar Duitsland noemt ze “interessant”.

Eerste Kamer

Het CDA kan zich nu zonder voorbehoud achter de wet ‘versterking kwaliteitswaarborgen hoger onderwijs’ scharen, zegt Rog. Het wetsvoorstel zal moeiteloos door de Eerste Kamer komen. “We hebben er een goed en constructief debat over gevoerd, maar de administratieve lasten waren voor ons een haar in de soep”, zegt Rog. “We zouden daarom tegen dit wetsvoorstel kunnen stemmen, maar we konden er ook iets aan doen.”

Rechtstreeks ingrijpen

Het CDA steunde sowieso het opvallendste deel van deze nieuwe wet. De minister kan straks rechtstreeks ingrijpen bij ernstige problemen aan een hogeschool of universiteit. Als het onderwijs overduidelijk ondermaats is of de wet wordt overtreden, mag ze het bestuur ‘aanwijzingen’ geven, die moeten worden opgevolgd. HOP