Er komt meer geld beschikbaar voor onderwijs en onderzoek dankzij het akkoord van het kabinet met oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP: vijfhonderd miljoen voor onderwijs en honderd miljoen voor onderzoek.

Voor een groot deel gaat dat onderwijsgeld naar basisscholen en voortgezet onderwijs. Er komen bijvoorbeeld conciërges en klassenassistenten bij, maar er is ook iets meer geld voor zomerscholen en mbo-schakelklassen.

Flintertje

Een flintertje van de miljoenen zal toch in het hoger onderwijs komen, omdat het totale beschikbare bedrag voor het onderwijs (van basisschool tot universiteit) met 175 miljoen euro per jaar wordt verhoogd. Dit kalenderjaar komt er nog in één keer 650 miljoen beschikbaar.

Horizon 2020

Van het onderzoeksgeld wordt minstens vijftig miljoen gebruikt voor de Nederlandse bijdrage aan het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. De rest is “onder meer” bestemd voor de open competitie van NWO: wetenschappers kunnen daar onderzoeksvoorstellen indienen en na allerlei beoordelingsrondes krijgen de besten het geld.

Sneller studeren

Verder willen de partijen dat jongeren sneller door hun opleiding gaan. In het onderwijs zal “een stevige slag gemaakt worden met snellere en effectievere opleidingen”, aldus het akkoord. Ze zeggen niet wat daarvoor nodig is, maar de minister moet in 2014 een paar goede plannen bij de Tweede Kamer indienen.

Opleidingskeuze

Wel merken ze op dat de opleidingskeuze van jongeren beter kan. Als ze geen tijd zouden verspillen aan een verkeerde studiekeuze of zittenblijven, zou het allemaal een stuk sneller kunnen gaan. Dan kan de arbeidsmarkt over meer goed opgeleid personeel beschikken, redeneren de partijen. HOP