Het Erasmus University College gaat op 2 september van start, maar kan dan nog niet in het eigen gebouw aan de Nieuwemarkt in het centrum van Rotterdam. De verbouwing daar is nog in volle gang.

Dit collegejaar start de EUR met een internationale driejarige bacheloropleiding in Liberal Arts & Sciences: het Erasmus University College (EUC). Op 2 september wordt de opleiding geopend door Onderwijsminister Jet Bussemaker, die ook het academisch jaar opent op de EUR. Het monumentale pand in het centrum van Rotterdam, waar de studie zal huisvesten, is pas later in het najaar klaar. De verbouwing duurt langer dan gepland.

Vervangende ruimte

De brede opleiding start met zo’n honderd studenten, afkomstig uit dertig verschillende landen. Ongeveer de helft komt uit Nederland. Tot het pand aan de Nieuwemarkt klaar is, krijgen zij onderwijs in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC.

Departementshoofden

In de opleiding ontwikkelen studenten zich eerst in de breedte, en kiezen ze vervolgens een van de vier specialisaties. De departementshoofden van deze vier ‘majors’ zijn deze week aangesteld. Albert Jolink (nu onder meer hoogleraar en programmaleider op de Rotterdam School of Management) gaat de specialisatie Economics and Business leiden. Liebeth Noordegraaf-Eelens (nu werkzaam bij de Erasmus School of Economics) wordt hoofd van de major Humanities. Kees Vink (nu hoofd van het laboratorium voor kindergeneeskunde op het Erasmus MC) gaat leiding geven over Life Science. De major Social Science komt onder leiding van Semiha Denktaş (nu onderzoeker programmaleider op de afdeling Verloskunde en Gynealogie van het Erasmus MC).

Academische staf

De vier departementshoofden komen voltijds in dienst van het EUC, maar blijven een deel van hun tijd aan hun onderzoek besteden. Bouwdecaan van het EUC is Maarten Frens. De academische staf van de opleiding bestaat nu in totaal uit twintig personen. In de loop van de jaren zal dit aantal toenemen. MF