De U-raad heeft gisteren ingestemd met het reorganisatieplan van het Institute of Social Studies in Den Haag, onder één voorwaarde: niet alle ondersteunende werknemers gaan meteen naar Rotterdam.

Het Institute of Social Studies moet bezuinigen. Onder meer door een deel van de ondersteunende diensten bij de Shared Service Centra (SSC) bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam onder te brengen. Dat levert efficiencyvoordelen op , is de gedachte.  Hierover hadden de medewerkers én studenten van het instituut grote zorgen. Kan de persoonlijke aandacht aan de buitenlandse studenten dan nog wel worden gewaarborgd? Ze startten een petitie. Voor bijvoorbeeld ICT-ondersteuning is er weinig bezwaar om de dienstverlening te verhuizen, maar wel voor de taken die worden ondergebracht bij het SSC Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken, zoals het invoeren van cijfers.

Problemen

Taken van ondersteunend personeel zijn bij het ISS niet zo duidelijk gescheiden. De ISS biedt ‘geïntegreerd’ onderwijs. Iedere medewerker is medeverantwoordelijk voor de begeleiding van de studenten. Die lopen makkelijk bij hen binnen voor hulp op allerlei vlakken. De studenten komen vaak uit derde wereldlanden en kunnen bijvoorbeeld problemen hebben met  verzekeringen en verblijfsvergunningen.

Ontvlechten

Om werk te kunnen overhevelen naar Rotterdam moet eerst duidelijk zijn wie wat doet, moeten taken worden ontvlochten en de kwaliteit van de zorg gewaarborgd. Daar heeft het instituut te weinig tijd voor gekregen, betoogde de U-raad. “Ze zijn er nu nog niet klaar voor”, zei student-lid Tim Beyer gisteren in de vergadering. De raad pleitte ervoor de overheveling van de 9,7 fte – het gaat om vijftien werknemers – van de ondersteunende diensten die zich vooral met studenten bezighouden, uit te stellen tot juli 2014. “Op een bezuiniging van negen ton scheelt dit misschien twee ton”, rekende Beyer voor.

Waarborgen

Volgens collegelid Bart Straatman zijn de financiële problemen bij het ISS structureel. Er moet nodig iets worden gedaan en uitstel vond hij niet verstandig. “Het kan zonder gedwongen ontslagen en met een goede regeling. Daar is nu nog het geld voor”, waarschuwde hij. “Wij gaan de implementatie stapje voor stapje uitvoeren. We doen dat op een zorgvuldige manier.”  Beyer vond dat niet concreet genoeg. “Ik zie in de plannen te weinig waarborgen voor kwaliteit.” Hierop vroeg Straatman om een schorsing van de vergadering, waarop hij overlegde met de anderen leden van het College van Bestuur en de rector van het ISS, Leo de Haan.

Tweetaligheid

De delegatie van het ISS had ondertussen, samengepropt in een hoekje van de vergaderzaal – rond de vertaalster – de vergadering proberen te volgen. Er waren negentien mensen uit Den Haag gekomen, maar er waren slechts drie headsets voor de vertaling aanwezig. En de vergadering was in het Nederlands. In de gang tijdens de schorsing werd dan ook druk ‘navertaald’.  “Veelzeggend, dat de vergadering in het Nederlands is”, aldus een medewerker van het ISS.  Het gebrek aan tweetaligheid op de EUR is een van de problemen die de ISS ziet bij de overheveling van taken naar Rotterdam.

Compromis

Na de schorsing kwam Straatman met een compromis: de 9,7 fte mag tot 1 januari dit jaar in Den Haag blijven. Ondertussen gaan de leidinggevenden van de Haagse en Rotterdamse afdeling van de ondersteunende diensten in samenwerking met het personeel bekijken hoe de overheveling het beste kan plaatsvinden. De raad stemde hiermee in. PM

Lees ook ‘Onrust in de ISS-familie’ in EM #18 (p 22-23).