Nederland discrimineert buitenlandse studenten omdat zij geen ov-kaart krijgen als ze hier een opleiding volgen, vindt de Europese Commissie. Het dagelijks bestuur van de EU daagt Nederland daarom voor het Europese Hof van Justitie.

Europese regels bepalen dat studenten, ongeacht in welke lidstaat ze een opleiding volgen, recht hebben op dezelfde voordelen en uitkeringen als plaatselijke studenten. Uitzonderingen daarop vormen leningen en kosten voor levensonderhoud, zoals de basisbeurs en de aanvullende beurs.

Waarschuwingen

De Commissie heeft Nederland al twee waarschuwingen gegeven, in 2010 en in 2012. Omdat de staat sindsdien geen actie heeft ondernomen, heeft de commissie vorige week besloten naar de rechter te stappen. Dat het kabinet de ov-studentenkaart wil versoberen maakt in principe niet uit; buitenlandse studenten zouden in dat geval vanaf 2016 gebruik moeten kunnen maken van het nieuwe ‘ov-arrangement’.

Oostenrijks voorbeeld

De Europese Commissie lijkt een goede zaak te hebben. In oktober 2012 oordeelde het Hof dat buitenlanders in Oostenrijk recht hebben op dezelfde kortingstarieven voor het openbaar vervoer als hun medestudenten. HOP