Of de Universiteitsraad zal instemmen met de voorgenomen reorganisatie bij het Institute of Social Studies is nog niet duidelijk. In de commissievergaderingen leek de raad wel overtuigd van de financiële noodzaak, maar had ze nog vragen bij de praktische uitvoering ervan.

De urgentie van de reorganisatie bij ISS is hoog, zo benadrukte Bart Straatman van het College van Bestuur tijdens de commissievergadering op woensdag 12 juni. De overheidssubsidie van het in Den Haag gevestigde instituut wordt met 20 procent gekort. 10 procent is al ingegaan, de volgende korting gaat in vanaf 2014. En enkele jaren later zal er nog een korting komen. Hoe hoog die zal zijn is nog niet duidelijk.

Weinig draagvlak

Een jaar geleden is voorgenomen om te reorganiseren. De reorganisatie zou per 1 juli 2013 in moeten gaan. Voor het uiteindelijke reorganisatieplan is op het instituut echter weinig draagvlak, ook al zullen er geen gedwongen ontslagen zijn.

De reorganisatie is tweeledig: de academische staf wordt anders georganiseerd en de ondersteunende staf wordt ondergebracht bij de SSC’s van de EUR. Een groot deel van de ondersteuning zal daarom in Rotterdam worden gevestigd.

Functieniveau

De Universiteitsraad heeft om een overzicht gevraagd van hoe de activiteiten in de ondersteuning er precies uit gaan zien. Onder ISS-medewerkers is vooral veel weerstand omdat niemand weet hoe zijn toekomstige functie er precies uit zal zien. Hoeveel tijd brengen medewerkers in Rotterdam door en hoeveel in Den Haag? Wie voert welke taken uit? Het is vrij ongebruikelijk dat zo’n verzoek om op functieniveau mee te kijken wordt gedaan, om privacyredenen. Maar de raad krijgt wel een impressie te zien.

Tijdens de overlegvergadering van 25 juni zal blijken of de raad met de plannen zal instemmen. MF/TF

Lees ook ‘Onrust in de ISS-familie’ in EM #18 (p 22-23)