De uitslag van de studentenverkiezingen op de RSM is na een klacht over de manier waarop een van de kandidaten campagne voerde ongeldig verklaard. Er worden nieuwe verkiezingen gehouden.

Tijdens de verkiezingen kwam bij het Centraal Stembureau een klacht binnen over onregelmatigheden bij de RSM-verkiezingen voor de studentgeleding van de Universiteits- en Faculteitsraad. Omdat het stembureau een onderzoek instelde werd de uitslag van beide verkiezingen niet bekend gemaakt. Op 21 mei werd de betrokkene gehoord over de klacht. Daarop heeft het stembureau besloten om de uitslag ongeldig te verklaren en nieuwe verkiezingen voor beide raden uit te schrijven.

Posterbord

In het besluit is te lezen dat de betrokken kandidaat studenten heeft overgehaald om op een computer bij de helpdesk een stem op hem uit te brengen. Daarbij heeft hij de kiezers in het kiessysteem geholpen en handelingen voor ze verricht. Ook stond er een posterbord naast de computer met steminstructies, waarbij de laatste instructie was om een stem op de betrokken kandidaat uit te brengen.

In strijd met de Kieswet

Daarmee heeft de kandidaat de uitslag wezenlijk beïnvloed, is het oordeel van het stembureau, en handelde hij in strijd met artikel J 36 en J 28 uit de Kieswet. Eerstgenoemde artikel bepaalt dat kiezers in het stemlokaal niet door iemand anders mogen worden beïnvloed in hun keuze. Het andere artikel stelt dat hulp bij het stemmen alleen is toegestaan wanneer een kiezer die hulp vanwege zijn lichamelijke gesteldheid nodig heeft.

Nieuwe verkiezingen

De stemmingen voor de RSM-studenten in de Universiteitsraad en de studentgeleding van de Faculteitsraad zijn van onwaarde verklaard en zullen opnieuw worden gehouden. In de nieuwe verkiezingen doen dezelfde kandidaten mee. Enkel de stemming moet opnieuw worden uitgevoerd. Dat betekent dat de betrokken kandidaat wel nog steeds verkiesbaar is.

Wanneer de nieuwe verkiezingen worden gehouden is op dit moment nog niet bekend. TF