De uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen is gisteren bekend gemaakt. Behalve die voor de RSM-studenten in de Universiteitsraad en Faculteitsraad. Daar is geklaagd over onregelmatigheden.

Het Centraal Stembureau heeft een onderzoek ingesteld naar de klacht en wacht daarom met het bekend maken van de aanklacht. Op dit moment wil het stembureau geen toelichting geven op de aard van de onregelmatigheden. Dinsdag vindt een zitting plaats waarin de betrokken gehoord worden. De betrokken kandidaten willen nu nog geen commentaar leveren.

Verkiezingen

Voor de Universiteitsraad werden op de ESE, ESL, FSW en RSM verkiezingen gehouden voor de studentgeleding. Op de RSM vonden ook verkiezingen plaats voor de personeelsgeleding van de U-raad. Voor de faculteitsraden van de ESE, FSW en RSM kon er worden gestemd voor de studenten in de raad en bij iBMG voor het personeel.

Hoge opkomst voor personeelsgeleding

De verkiezingen op de RSM vielen ook in positieve zin op. Voor de personeelsgeleding was de opkomst maar liefst 33 procent. Evelien Wijnmalen en Ben Bode zijn herkozen als lid van de Universiteitsraad. Bij de instituutsraad van iBMG heeft zelfs meer dan de helft van de kiesgerechtigden een stem uitgebracht.

Voor de studentgeledingen viel de opkomst tegen. De gemiddelde opkomst voor de Universiteitsraadverkiezing lag op 12 procent, die voor de faculteitsraden lag iets hoger, op 14 procent. De uitslagen zijn hier (Universiteitsraad) en hier (faculteitsraden) te vinden. TF