Vanaf vandaag kan er worden gestemd voor de medezeggenschapsverkiezingen op de EUR. Per faculteit worden er kandidaten gekozen voor de Universiteitsraad en de Faculteitsraad.

Studenten van de ESE, ESL, FSW en RSM kunnen stemmen op kandidaten voor de Universiteitsraad. Op de RSM kan er ook door het personeel worden gestemd op drie kandidaten voor twee zetels in de centrale medezeggenschapsraad. Voor de student- en personeelszetels van de overige faculteiten waren niet genoeg kandidaten om verkiezingen voor de U-raad mogelijk te maken. Bij de ESE, RSM en FSW vinden er ook verkiezingen plaats voor de studentgeleding in de Faculteitsraad en bij het iBMG kan het personeel stemmen voor de personeelszetels in de instituutsraad.

Op 15 mei om 24.00 uur wordt de digitale stembus gesloten. De volgende dag wordt de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt. Op de website van de Vereniging Studentenbelang Rotterdam stelt een aantal van de kandidaten voor de studentgeledingen zich voor. TF