Het prestigieuze Erasmus University College (EUC), een brede bachelor voor de ‘excellente’ student,  komt  mogelijk organisatorisch bij de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). Die heeft daarvoor een aantal voorwaarden gesteld, vertelde decaan Henk van der Molen deze week aan de Faculteitsraad.

Het EUC wil graag onder Sociale Wetenschappen vallen, omdat de bachelor kiest voor Probleem Gestuurd Onderwijs en de FSW daar veel ervaring mee heeft.

Het EUC, een bachelor Liberal Arts & Sciences, begint volgend collegejaar in een eigen gebouw in het centrum van Rotterdam, het voormalige Onderwijsmuseum. De opleiding richt zich op de excellente en internationaal georiënteerde student. De helft van de studenten  moet uit het buitenland komen. De school mikt op een instroom van 115 studenten dit eerste jaar. Dit moet de komende jaren groeien naar 225 eerstejaars.

Eigen gebouw

De FSW wil graag het nieuwe University College onder haar hoede nemen, maar heeft bij het College van Bestuur wel een aantal voorwaarden benoemd.  “Het  EUC heeft een eigen gebouw, maar de kosten daarvoor mogen nooit voor de faculteit zijn”, noemde decaan Henk van der Molen maandag als één van de punten.

Ambities bijstellen

De decaan vond de verwachte instroom te hoog berekend en heeft voorgesteld dat naar beneden te schroeven, voor het eerste jaar bijvoorbeeld 100. Ook wil de faculteit gewoon instroomsubsidie kunnen ontvangen als een student na de bachelor Liberal Arts & Sciences overstapt naar een master van Sociale Wetenschappen. Daarnaast vindt de decaan het verwachte rendement, het aantal studenten dat na 3 jaar zijn diploma haalt, zeer ambitieus. Dat moet iets naar beneden worden bijgesteld.

Het College van Bestuur heeft met alle voorstellen ingestemd, meldt Van der Molen. Hij verwacht dat voor de zomer de beslissing wordt genomen of het University College bij zijn faculteit komt.  De Faculteitsraad moet daar dan nog mee instemmen. Er kwam slechts één reactie, van een student, tijdens de vergadering. Of deze stap niet ten koste gaat van de reguliere bachelors, vroeg hij zich af. De decaan is daar niet bang voor en ziet het vooral als een verrijking. PM