Tweedejaars rechtenstudenten moeten vanaf september minimaal 45 studiepunten halen om door te mogen gaan naar het derde jaar. Ze krijgen twee herkansingen. De faculteitsraad heeft hier op 3 april mee ingestemd.

De norm moet voorkomen dat studenten na het eerste jaar, waarin zij 60 punten moeten halen, ‘inzakken’. Bovendien vragen vakken in jaar twee en drie voorkennis van eerdere jaren. Met het instellen van een voortgangsnorm zorgt de faculteit dat studenten het programma in de gewenste volgorde doorlopen. Studenten die de 45 punten niet halen mogen niet door naar het derde bachelorjaar. Zij moeten de openstaande vakken eerst alsnog halen. Reeds behaalde vakken blijven geldig. Ze worden niet weggestuurd, zoals in het eerste jaar.

Compensatie mogelijk

Tijdens de vergadering van de faculteitsraad vlogen diverse varianten van een voortgangseis over tafel. Na twee schorsingen besloot de raad tot een norm van 45 studiepunten met twee herkansingen. Hij adviseert bovendien dat studenten binnen de 45 punten een vijf mogen compenseren met een vergelijkbaar vak. Dat besluit is aan de Examencommissie.

Uitzondering voor studentbestuurders

Op verzoek van de studenten in de raad onderzoekt het faculteitsbestuur de mogelijkheden een uitzonderingsbepaling voor studenten met een bestuursfunctie op te nemen.

Vrijdagmiddagonderwijs

Terugkerende vraag in de vergadering was wat te doen met studenten in het derde jaar die nog tweedejaars vakken hebben openstaan. Grotere groepen zullen aanschuiven bij het vrijdagmiddagonderwijs, dat bedoeld is voor deeltijd- en mr-drs.-studenten. Gaat het om een handvol studenten, dan zullen zij het vak opnieuw volgen binnen de tweedejaars onderwijsgroepen.

Eerste jaar

Eerstejaars studenten hebben sinds dit jaar te maken met een voortgangseis van 60 studiepunten, met twee herkansingen en eventueel vijven die door hogere punten gecompenseerd worden. De Erasmus School of Law combineert dit met intensief, probleemgestuurd onderwijs.

Toekomst van faculteit in geding

Alle maatregelen bij elkaar moeten de rendementscijfers opkrikken. In het oude onderwijssysteem haalde slechts 26 procent van de studenten nu in vier jaar de (driejarige) bachelor. De faculteit is hiervoor al op de vingers getikt door de accreditatiecommissie. Doordat universiteiten geld per diploma ontvangen, dreigt bovendien fors verlies. Onderwijsmanager Ruben Houweling: “Het gaat in de eerste plaats natuurlijk over de kwaliteit van ons onderwijs. Bovendien is de accreditatie van de opleiding in het geding, en – als de redementen achterblijven – een mogelijk  faillissement van de faculteit.”

MF