Het nieuwe onderwijscentrum van het Erasmus MC, dat afgelopen zomer werd geopend, kan nog niet op volledige goedkeuring van studenten rekenen. Volgens de medici in spe ontbreekt het aan stilteruimtes en computerwerkplekken.

Hoewel de geneeskundestudenten zeer te spreken zijn over de uitstraling van het nieuwe onderwijscentrum, valt er vooral aan de studiefaciliteiten nog het een en ander te verbeteren. Dat blijkt uit een enquête die de studentenraad van het Erasmus MC hield onder zevenhonderd geneeskundestudenten uit de eerste vier jaren.

Studiefaciliteiten

Behalve de enkeling die aangeeft dat er niet altijd toiletpapier aanwezig is hebben de geneeskunde studenten over de hygiëne, evenals over de uitstraling, weinig te klagen. Dat geldt wel voor geluidsoverlast, te weinig (stilte)werkplekken en het gebruiksgemak van de computers en de wifi-verbinding. Op het gebied van ICT, studieklimaat en studiefaciliteiten scoort het onderwijscentrum bij haar gebruikers een onvoldoende. Ter motivatie gaf meer dan de helft aan dat er te weinig computerwerkplekken zijn en vier op de tien geneeskundestudenten vindt dat er te weinig stilteruimtes zijn. Dit zouden studenten dan ook als eerste veranderen: 30 procent kiest voor meer stilteruimtes en een kwart zou meer computerwerkplekken aan laten leggen.

Meer stilteruimtes

De studentenraad beveelt het faculteitsbestuur daarom aan om op korte termijn te investeren in meer stilteruimtes en computerwerkplekken, een verbetering van de verbinding of snelheid van de wifi en betere communicatie over het juiste gebruik van de computers in het onderwijscentrum. Op langere termijn hoopt de raad op meer stroompunten en dat er een oplossing komt voor de schommelingen in de temperatuurregulatie, aangezien veel studenten daar last van schijnen te hebben.

Verbetering op komst

Henk Kok, de sectormanager met het onderwijscentrum in zijn portefeuille, vindt het fijn om te weten wat studenten ervan vinden en geeft aan dat veel van de conclusies ook al door de beheerders getrokken waren. Inmiddels wordt een aantal maatregelen genomen om de studenten tegemoet te komen. Zo worden er in een aantal computerruimtes stiltewerkplekken gemaakt en zullen twee kleine onderwijszalen permanent worden ingezet als stilteruimte. Ook zullen er binnen twee maanden meer stopcontacten in de collegezalen en aan de werktafels worden geplaatst. TF