Een nieuwsbrief, up to date website, en een facebook- en twitteraccount. Daarmee wil de Universiteitsraad haar zichtbaarheid vergroten en de achterban bereiken.

“Medewerkers en studenten weten vaak niet goed wat medezeggenschap op de EUR inhoudt”, zegt Universiteitsraadvoorzitter René Karens. “Het is belangrijk dat we laten zien wat we doen.” Zichtbaarheid is dit jaar een speerpunt voor de eerste student die de voorzittershamer hanteert. “Met de website en de nieuwsbrief willen we iedereen informeren over wat er speelt in de medezeggenschap op centraal niveau.” Zo is er op de website informatie over de raad en de raadsvergaderingen te vinden en worden er nieuwsberichten geplaatst.

Inhaalslag

Facebook, twitter en het bijhouden van de website, had dat niet al jaren geleden gemoeten? Inderdaad, geeft Karens toe, “en in die zin was er ook wel een achterstand in te halen”. Waarom de online communicatie uit de U-raad niet eerder van de grond is gekomen durft hij niet te zeggen. “Ik denk dat de prioriteit lag bij het goed functioneren van de medezeggenschap. Daar moet de prioriteit ook blijven liggen. Misschien dat ik het als student minder druk heb en tijd heb voor wat extra activiteiten.”

Verkiezingen

Karens denkt niet direct resultaat te zien van de inhaalslag. “We krijgen al wel wat input via facebook en twitter en dat zal wel toenemen naarmate de verschillende kanalen meer bekendheid krijgen, maar ik hoop dat het resultaat vooral zichtbaar is met de medezeggenschapsverkiezingen volgend jaar.” Dan wordt er alleen voor de studentgeledingen gestemd en bij die verkiezingen liggen de opkomstpercentages meestal tussen de 10 en 15 procent. Begin mei worden er al verkiezingen voor zowel de student- als de personeelsgeleding gehouden. TF