Het is onzeker of de European Universities Games in de zomer van 2014 door zullen gaan. Door financiële risico’s wordt de komst van het evenement heroverwogen.

Met nog ruim een jaar te gaan staat het prestigeproject dat de sportieve afsluiter van het lustrumjaar moet vormen op losse schroeven. De organisatie van de EU Games 2014 ligt een half jaar achter op schema en uit een risicoanalyse bleek dat de inkomsten en de kosten wel eens kunnen tegenvallen. De begroting bij het binnenhalen van de EU Games eind 2011 was onvoldoende realistisch en inmiddels is er een nieuwe begroting opgesteld. Sinds oktober wacht het organisatiecomité op groen licht van de universiteit. Morgen besluit het College van Bestuur of de EUR zich terugtrekt uit de organisatie. In dat geval is het hoogst onwaarschijnlijk dat het evenement doorgaat.

Sluitende begroting

Daniël Sikkens, voorzitter van de Stichting 2nd European Universities Games 2014, legt uit: “We hebben nu een goed onderbouwde en sluitende begroting met een relevante buffer, maar de aanvullende risicoanalyse leidt tot onzekerheid. Bij sommige posten kun je vraagtekens plaatsen. Er moet bijvoorbeeld een bepaald bedrag aan sponsorinkomsten binnenkomen en als er minder deelnemers zijn dan verwacht lopen we ook inkomsten mis.” De organisatie zet momenteel in op 2500 deelnemers, een van de maatregelen om de kosten te drukken. Bij de aankondiging van het evenement werd nog gesproken over 4000 deelnemers.

Vertrouwen

“Voor alle evenementen geldt dat er gevaren aan klampen”, zegt Hans den Oudendammer, directeur van Rotterdam Topsport en lid van de Raad van Advies van de EU Games 2014. “Het risico zit hem in het niet realiseren van de begroting. De Erasmus Universiteit heeft aangegeven niet garant te willen staan voor een eventueel tekort.” Dat zou betekenen dat de stichting zelf een eventueel tekort zou moeten opvangen. Toch heeft Den Oudendammer vertrouwen op een goede afloop: “Er is nog een vol jaar te gaan. Wij steunen de komst van het evenement.”

Lustrumjaar

De EU Games moeten het grootste Europese sportevenement voor studenten worden. Afgelopen zomer werden de spelen voor het eerst gehouden, in Cordoba. Met meer dan 2500 deelnemers van 151 universiteiten was het evenement een groot succes. In Rotterdam moeten de EU Games in de zomer van 2014 het lustrumjaar, waarin het honderdjarig bestaan van de EUR wordt gevierd, afsluiten. TF