Huib Pols is benoemd tot nieuwe rector magnificus van de Erasmus Universiteit. Hij volgt komend najaar Henk Schmidt op, die met pensioen gaat.

Prof. dr. Huibert Pols studeerde Geneeskunde in Rotterdam en promoveerde hier in 1988. Tien jaar later werd hij hoogleraar Inwendige Geneeskunde en in 2000 afdelingshoofd. Pols is sinds 2006 decaan van de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC. Als rector magnificus zal hij zich vooral toeleggen op onderwijs en onderzoek, studenten en wetenschapsvoorlichting.

Uitdagingen

In het persbericht geeft Pols aan ernaar uit te kijken om de komende vier jaar de positie van de EUR verder te versterken: “Er liggen mooie uitdagingen, waaronder de versterking van de samenwerking tussen de faculteiten, versterking van toponderzoeksgroepen en verdere internationalisering van in het bijzonder het onderwijs.” Op 8 november 2013 neemt hij het stokje over van Henk Schmidt, die zijn rectoraat na vier jaar beëindigt en met pensioen gaat. Schmidt drukte tijdens zijn termijn een duidelijk stempel op het onderwijs aan de EUR met de invoering van N=N en verhoging van het studierendement. Daarnaast is hij geestelijk vader van het Erasmus University College, waarvan hij nog net tijdens zijn rectoraat de deuren zal zien openen.

Wisseling van de wacht

Wie Huib Pols opvolgt als decaan van de Medische Faculteit is nog niet bekend. Zijn vertrek completeert de wisseling van de wacht bij het Erasmus MC. Naast Pols verlaten ook Hans Büller en Elisa Carter de Raad van Bestuur. Ernst Kuipers zal Büller opvolgen als voorzitter van het bestuur. TF