VVD en PvdA vinden het geen goed idee om studieschulden te registreren bij schuldenbureau BKR. Er is namelijk geen sprake van een ‘consumptieve lening’, stelden de onderwijswoordvoerders gisteravond in de Tweede Kamer.

De twee coalitiepartijen willen de basisbeurs afschaffen en een leenstelsel invoeren. Dat levert studenten duizenden euro’s extra studieschuld op, terwijl ze nu al gemiddeld zo’n vijftienduizend euro studieschuld hebben. Banken zouden het eigenlijk moeten weten als hun klanten een studieschuld hebben, zei de directeur van het Bureau Krediet Registratie (BKR) vorige week. Anders sluiten ze wellicht een te hoge hypotheek af en kunnen de klanten in de problemen komen.

Geen gewone lening

Maar daar kijken Pieter Duisenberg (VVD) en Mohammed Mohandis (PvdA) anders tegenaan. Een studieschuld kun je niet vergelijken met een gewone lening, vinden ze. Een studielening betaal je immers naar draagkracht terug. Dat vond CDA-parlementariër Michel Rog vreemd. Als iemand twintig- of dertigduizend euro schuld draagt, dan heeft dat toch invloed op zijn budget? Waarom zou je dat dan niet laten weten aan het BKR? Banken moeten dat toch weten als ze een hypotheekadvies geven?

Hypotheek

Zowel VVD en PvdA ontweken dat argument. Natuurlijk moeten starters er rekening mee houden wat ze maandelijks kunnen betalen, zeiden ze, en vergeet niet dat de betalingstermijn lang is. Maar waarom banken er geen weet van zouden moeten hebben, legden ze niet uit. “Deze extra schuld heeft een effect op de mores van studenten”, vreesde Michel Rog. “Die wennen eraan dat ze schulden kunnen maken. Daar maken wij ons zorgen om. En ze kunnen straks veel minder hypotheek krijgen voor een huis. Dat is wat wij willen voorkomen.”

Betalingsachterstand

GroenLinks zocht een compromis en stelde voor om de studieschuld alleen bij het BKR te registreren als studenten een betalingsachterstand hebben. Zo gaat dat ook met hypotheken, betoogde Kamerlid Jesse Klaver. Die staan niet geregistreerd, tenzij mensen een paar maanden niet betalen. Daar wilde Rog nog even over nadenken. Mohandis spoedde zich naar de interruptiemicrofoon om de aanval om te draaien. Hij vroeg Rog, tot twee keer toe, of het CDA ook alle huidige studieschulden bij het BKR wil registreren. Een antwoord kreeg hij niet. Vanaf een bepaald bedrag zou een studieschuld bij het BKR bekend moeten zijn, vond Rog. Maar over het minimumbedrag wilde hij nog even nadenken.

Minister Jet Bussemaker (PvdA) sloot zich bij de regeringsfracties in de Tweede Kamer aan en wilde eveneens weinig weten van verplichte BKR-registratie. HOP