Er is nauwelijks animo voor de regeling collegegeldvrij besturen. Slechts acht studenten maken dit collegejaar gebruik van de mogelijkheid om een jaar studiepauze in te lassen.

In totaal wilden negen studenten gebruik maken van de regeling. Één studente trok zich op het laatste moment terug, omdat de langstudeerboete werd afgeschaft en ingeschreven staan goedkoper was.

Collegegeldvrij besturen

Vorig jaar bedachten Boris van der Ham (D66) en Anne-Wil Lucas (VVD) samen met het Interstedelijk Studenten Overleg en de Landelijke Kamer van Verenigingen een wetsvoorstel dat fulltime bestuurders moest ontzien van studievertraging. Zo hadden studentbestuurders minder kans om tegen de langstudeerboete aan te lopen. Net voor aanvang van het collegejaar stemde de Universiteitsraad er mee in om collegegeldvrij besturen ook op de EUR aan te bieden.

Veel nadelen

Het is geen verrassing dat maar weinig studenten gebruik maken van de regeling. Er was destijds veel kritiek op het wetsvoorstel, want collegegeldvrij besturen is weinig aantrekkelijk.  Zo hebben de studenten geen recht op een ov-kaart, studiefinanciering of lening bij DUO. Ook kunnen ze geen onderwijs volgen tijdens het bestuursjaar.

Jan van ’t Westende, preses van de Landelijke Kamer van Verenigingen, vindt dat acht studenten die gebruik maken van de regeling wel een goede score is. Lees zijn reactie hieronder. TF